O mně

Jana Gottvaldová

Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D


Jako absolvent VUT FAST v Brně, jsem se po ukončení doktorského studia rozhodla zůstat na akademické půdě a uplatnit své znalosti ve vzdělávací a tvůrčí činnosti. V současné době působím jako BIM manažer ve společnosti Dopravoprojekt Brno a.s.


Vzdělání

 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  Obor Konstrukce a dopravní stavby. Zaměření Dopravní stavby. Název disertační práce: „Experimentální měření valivého hluku v silniční dopravě.“
  Doktorské studium, ukončeno titulem Ph.D.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

  Doplňující pedagogické studium pro zaměstnance VUT. Téma závěrečné práce – „Teoretický základ výuky projektování pozemních komunikací“.
  Studium ukončeno závěrečnou zkouškou.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  Obor konstrukce a dopravní stavby. Zaměření dopravní stavby. Profesní dovednost – projektování pozemních komunikací. Téma diplomové práce: „Vyhledávací studie rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Sebranice“
  Magisterské studium, ukončeno titulem Ing.

Praxe

 • Dopravoprojekt Brno a.s.
  Dosažená pozice - projektový manažer
  Hlavní pracovní náplň - BIM manažer
 • cadconsulting, spol. s r.o.
  Dosažená pozice - senior konzultant
  Hlavní pracovní náplň - vedoucí dopravní divize
 • Člen pracovní skupiny pro podporu BIM v rámci výuky na VUT v Brně, Fakulta stavební – pracovní skupina BIMlab VUT
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – Centrum AdMaS
  Dosažená pozice – junior research
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnost – odborné práce spojené s výzkumnou, vědeckou, inovační, vzdělávací a komerční činností Centra AdMaS.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  Dosažená pozice – odborný asistent, technik pro výzkum a vývoj
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnost – výuka technicky zaměřených předmětů a příslušného software v rámci Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky
 • HBH Projekt spol. s r.o.
  Dosažená pozice – asistent projektanta
  Hlavní pracovní náplň a odpovědnost – projektování pozemních komunikací s využitím programů RoadPAC, AutoCAD

Odborná činnost

 • Projektování pozemních komunikací
 • BIM pro liniové stavby
 • Problematika dopravního hluku

Vědecká činnost

 • INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti s kódem žádosti o NFP 304010P777 Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Vedoucí partner: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Hlavní zahraniční partner: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Období řešení projektu: 01/2019 – 12/2020. (manažer projektu)
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430 Moderní a otevřené studium techniky. Poskytovatel – Vnitřní projekty VUT. Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně. Období řešení projektu: 04/2017 – 12/2022. (specialista ve vzdělávání II.)
 • TA01031562 Technologie úprav povrchu cementobetonových krytů pro zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti silničního provozu. Poskytovatel: TA0 – Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2011-2014. (člen řešitelského týmu)
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0102 Rozvoj moderních dopravních inteligentních systémů. Poskytovatel: OP VK. Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.. Období řešení projektu 09/2009 – 08/2012. (člen řešitelského týmu)
 • CG923-038-910 Zlepšení trvanlivosti protismykových vlastností nově položených i opravených povrchů cementobetonových krytů vozovek s vysokým dopravním zatížením. Poskytovatel: MD0 – Ministerstvo dopravy (MD), Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2009-2010. (člen řešitelského týmu)
 • CG911-069-520 Výzkum nových přístupů k řešení přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Poskytovatel: MD0 – Ministerstvo dopravy (MD), Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Období řešení projektu: 2009-2010. (člen řešitelského týmu)
 • 2A-3TP1/099 Technologie pro zlepšení povrchu vozovky na nehodových úsecích sítě pozemních komunikací. Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2008-2011. (člen řešitelského týmu)
 • CG712-102-120 Optimalizace technických opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí pozemních komunikací. Poskytovatel: MD0 – Ministerstvo dopravy (MD), Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Období řešení projektu: 2007-2010.
 • 1M0579 Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Období řešení projektu: 2005-2011. (člen řešitelského týmu VUT)

Vybrané publikace

 1. SMUTNÝ, J., PAZDERA, L., GOTTVALDOVÁ, J. Hluk na styku pneumatika – vozovka. Silnice železnice, 5/2011, s. 21–27. ISSN 1801-822 X.
 2. GOTTVALDOVÁ, J. Automobilový hluk. Silnice železnice, 3/2011, s. 27–30. ISSN 1801-822 X.
 3. GOTTVALDOVÁ, J., DAŠEK, O. Problematika hluku – nízkohlučné kryty vozovek (přednesení prezentace). In 2. ročník konference Hluk 2010, Praha 10. listopadu 2010.
 4. HALODOVÁ, J. Hluk na styku pneumatika – vozovka. In 12. Ročník doktorské konference JUNIORSTAV 2010, Brno 24. února 2010. Nakladatel – Vysoké učení technické v Brně, leden 2010, s. 163-169. ISBN 978-80-214-4042-5.