AU004 - Architektonické aplikace CAD

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu bude studentům představen program Revit Architecture.

V posledních letech se ve stavebnictví začal stále více používat pojem BIM. Pro průmysl, jako celek, to není nic nového, ale stavebnictví teprve objevuje jeho tajemství. V současné době jsou projektanti nejen pozemích staveb "nuceni" projektovat v systému BIM. Co vlastně BIM je, co obnáší a jak účelně jej využít bude studentům nastíněno během výuky.

Těžištěm tohoto předmětu je využití programu Revit pro návrh budovy, včetně všech jeho prvků. Začlenění do terénu a následně vyrendrování obrazu.

Software Revit nelze brát jako nástroj, který zvládne návrh sám, i když umí hodně "pomáhat". V každém přápadě je třeba mít představu o návrhu, technické znalosti o proveditelosti stavby a software brát jako pomůcku.


Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 2. Průběžná práce na cvičení.
 3. Úspěšné vypracování samostatného projektu. Lze použít projekt budovy např. z AutoCADu nebo je možné navrhnout novou budovu. Projekt bude vypracován v aplikaci Revit.
 4. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. V adresáři Samostatný projekt informace o odevzdaných projektech. Data budou postupně aktualizovány.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Osobní účast na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 4. Úspěšné vypracování samostatného projektu. Lze použít projekt budovy např. z AutoCADu nebo je možné navrhnout novou budovu. Projekt bude vypracován v aplikaci Revit.
 5. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat.
 6. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

1. týden: Úvod do BIM. Základy práce v Revitu - seznámení s prostředím.
2. týden: Základní principy BIM. Členění modelu. Tvorba podlaží a práce s prvky.
3. týden: Stěny – tvorba, skladby, vazby, úpravy.
4. týden: Úvod do tvorby hmot a parametrických prvků.
5. týden: Sloupy.
6. týden: Stropy a podlahy.
7. týden: Netypické tvary stěn.
8. týden: Schodiště.
9. týden: Dveře a okna.
10. týden: Střechy.
11. týden: Terén a terénní úpravy.
12. týden: Místnosti – tvorba a vykazování.
13. týden: Tisk dokumentace, adjustace a vizualizace, kótování a poznámky.

Literatura

Důležité odkazy:

 • Revit Architecture - seznámení s programem - učební text. RNDr. Helena Novotná. Dostupné zde.
 • Revit Architecture - pokročilé kapitoly - učební text. RNDr. Helena Novotná. Dostupné zde.

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro každou RJ zvlášť. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění zadání odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma

Příklady

V rámci cvičení předmětu AU004 budou probírány nejen tyto příklady.

Příklady si pro vlastní potřebu ukládejte k sobě na přenosný disk. Nedporučuji si je nenechávat na školním PC. Pokyny k jednotlivým příkladům budou studentům sděleny v průběhu cvičení.

1. týden:

Pomůcky pro cvičení

Pro práci na příkladech využívejte následující pomůcky. Položky budou postupně doplňovány.

Šablona .rte 2020:
Šablona .rte 2021:

Docházka

Čas výuky Místnost Docházka
Úterý - 10:00 - 11:50 B 427

Výuková videa