AU005 - Informatika pro architekty

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu je studentům představen nástroj pro úpravu rastrové grafiky - Adobe Photoshop.

Jedná se o sofistikovaný nástroj pro úpravu fografií (obecně rastrové grafiky). Na jednoduchých příkladech je studentům demostrováno, jak docílit s využitím daných nástrojů co nejlepšího výsledku.

S ohledem na studijní zaměření studentů - stavební obor - architektura, se nesmí zapomínat na důležitost grafické prezentace jejich práce. Vhodné umístění obrazů, rozlišení i ořezání dodává celkové kompozici na efektivnosti.

Správné a účelné zakomponování vymodelované konstrukce do stávajícího obrazu (fotografie) vytvoří technické a reprezentativní vyjádření práce studenta obrazem (poster).


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Aktivní účast na cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 3. Práce ze cvičení je vhodné si ukládat, samostatné práce se předkládají ke kontrole v následujícím cvičení.
 4. Splnění 4 krátkých teoretický testů na začátku cvičení během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude elektronicky v rámci Moodle. První teoretický test bude v rámci 2. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 5. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 6. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 7. Na konci semestru každý v rámci cvičení vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 8. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Přítomnost na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Splnění 4 krátkých teoretický testů během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude v rámci Moodle a bude odblokován na určitý čas. První teoretický test bude v rámci 3. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. a 2. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 4. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 5. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 6. Na konci semestru každý student vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 7. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Doplňující informace k testům

 1. Test č. 1: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 2. Test č. 2: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 5. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 3. Test č. 3: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 4. Test č. 4: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.

Harmonogram cvičení - prezenční / online výuka

1. týden: Výuka začíná od 2. týdnu semestru.
2. týden: Základní úpravy - základy práce s rastrovou grafikou.
3. týden: Globální úpravy v obraze.
4. týden: Vrstvy - práce ve vrstvách.
Test č. 1 - látka z 1. a 2. cvičení
5. týden: Retuše a malování obrazu - základní ovládání programu, pracovní prostor.
6. týden: Výběr obrazových bodů I. - jednoduché fotomontáže.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
7. týden: Výběr obrazových bodů II. - cesty, výběry z cest, vržený a kontaktní stín
8. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín.
9. týden: 17. 11. 2020 Státní svátek
10. týden: Výběry obrazových bodů III. - rychlá maska, alfa kanály. Maskování vrstev.
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
11. týden: Dvourozměrné transformace v obraze - filrt Úběžný bod.
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
12. týden: Kontrolní práce - fotomontáž, vytváření stínů, maskování vrstev, cesty.
13. týden: Export vyrendrovaného modelu - propojení modeláře AutoCADu a Photoshopu.
Souhrnný test

Literatura

Studenti mají nachystány výukové texty v rámci FAST Moodle kurzu pro tento předmět.

Důležité odkazy:

 • Adobe Photoshop CS3- Příručka uživatele. Dostupné zde.
 • PDF archiv nápovědy k aplikaci Photoshop. Dostupné zde.
Pomůcky do cvičení:
Klávesové zkratky

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro obě rozvrhové jednotky AU005 a BUA016 z úterý v 10h. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři. Termín konání webináře - časově vždy v 10h.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění testů odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma
Úterý 29.9.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail
Záznam z webináře je sdílen v MS Teams.
1. Organizace výuky. Základní úpravy v PS.
Úterý 6.10.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 2. Globální úpravy v obraze.
Úterý 13.10.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 3. Vrstvy
Test č. 1 - látka z 1. a 2. cvičení
Úterý 20.10.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 4. Retuše a malování obrazu
Úterý 27.10.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 5. Výběr obrazových bodů I.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
Úterý 3.11.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 6. Výběr obrazových bodů II. Výběr z cest.
Úterý 10.11.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 7. Výběry z cest, vržený a kontaktní stín.
Vypracování a odevzdání příkladu s vrženým / kontaktním stínem
Úterý 17.11.2020 v 10h Webinář se nebude konat. Státní svátek
Úterý 24.11.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 8. Výběr z obrazových bodů III. Maskování vrstev.
Vypracování a odevzdání příkladu na maskování vrstev
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
Úterý 1.12.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 9. Dvourozměrné transformace v obraze.
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
Úterý 8.12.2020 v 10h Webinář se nebude konat.
V tomto týdnu se zpracovává kontrolní práce
Kontrolní práce - vypracování praktických příkladů
Úterý 15.12.2020 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 10. Export vyrendrovaného modelu.
Souhrnný test - píši ti, kteří nezvládli kterýkoliv z krátkých testů

Příklady

Vypracování příkladů

Týden výuky Téma Pokyny k příkladům
7. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 7. cvičení. Celkově je třeba vypracovat 2 příklady. Základem je vytvoření cesty kolem čínské bonboniéry pomocí nástroje Pero.
 • Oba příklady můžete vypracovat do jednoho .psd souboru. Stačí si jen vypínat a zapínat viditelnost vsrtev.
 • Postupujte podle pokynů napsaných v zadání příkladu. Pokud si nebudete vědět rady, pak se ozvěte nebo využijte podpůrného videa.
 • Vypracované příklady odevzdejte nejpozději do 16.11.2020. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud Vám z jakéhokoli důvodu nepůjde nahrát příklad do Moodle, pak se mi ozvěte.

 • Pomůcka pro příklad:
  9. týden: Maskování vrstev
 • V kurzu Moodle je otevřeno zadání pro 9. cvičení. Celkově je třeba vypracovat 1 příklad. Vyberte si zda průhlednost sklenic nebo ženu s kytarou.
 • Základem je správná aplikace alfa kanálů a masky.
 • Postupujte podle pokynů napsaných v zadání příkladu. Pokud si nebudete vědět rady, pak se ozvěte nebo využijte podpůrného videa.
 • Vypracované příklady odevzdejte nejpozději do 30.11.2020. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud Vám z jakéhokoli důvodu nepůjde nahrát příklad do Moodle, pak se mi ozvěte.


 • Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  Úterý - 10:00 - 11:50 B 432 ---

  Výsledky testů

  Test Datum testu Hodnocení
  Test č. 1 13. 10. 2020
  Test č. 2 27. 10. 2020
  Příklad č. 1 16. 11. 2020
  Test č. 3 24. 11. 2020
  Příklad č. 2 30. 11. 2020
  Test č. 4 1. 12. 2020
  Kontrolní práce 8. - 13. 12. 2020
  Souhrnný test 15. 12. 2020

  Výuková videa

  Seznámení s programem
  Obdélníkový výběr, laso, rychlá maska