BU01 - Informatika

Informace o předmětu

Informatika je pojem, který se stal nedílnou součástí našeho života. Uživatelské zvládnutí PC, vypracování textové zprávy, vypnění tabulky či grafu a to vše podpořit hezky upraveným obrázkem, je minimální technická znalost.

Technicky vzdělaný človek musí ovládat nejen technické znalosti ze svého oboru, ale měl by být schopen vypracovat technickou zprávu, studii, rešerši, článek či jiný textový dokument. A to hlavně v takové kvalitě, která odpovídá typografickým standartům. Správné využití nástrojů vede k úspoře času strávené při samotném psaní.

Nedílnou součásti vyjadřovací schopnosti inženýrů jsou grafy, tabulky či jiné datové výstupy. Využitím vhodného nástroje je možno přehledně a jasně prezentovat výsledky výzkumu nebo jen umět data si upravit, zpřehlednit a následně z nich získat výsledky.

Ovládnutí síťové komunikace je základní znalost, kterou zvládají již malé děti. Nesmíme však zapomenout, že pohyb ve virtuálním prostředí je sice sám o sobě jednoduchý, ale je však třeba si umět svoje data chránit. Pro běžného uživatele jsou dostupné různé síťové služby, které umí usnadnit práci.


Podmínky pro udělení zápočtu

  1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
  2. Vypracování příkladů, které budou probírány na cvičení.
  3. Úspěšné zvládnutí Kontrolního testu.
  4. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. V adresáři Výsledky testů informaci o absolvovaní testu. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

1. týden: Zpracování rastrové grafiky I.
2. týden: Zpracování rastrové grafiky II.
3. týden: Základy typografie I.
4. týden: Základy typografie II.
5. týden: Základy typografie III.
6. týden: Inženýrské výpočty I.
7. týden: Inženýrské výpočty II.
8. týden: Inženýrské výpočty III.
9. týden: Inženýrské výpočty IV.
10. týden: Inženýrské výpočty V.
11. týden: Inženýrské výpočty VI.
12. týden: Inženýrské výpočty VII.
13. týden: Principy síťové komunikace, síťové služby. Síťová bezpečnost.

Literatura

Studenti mají nachystány pomocné výukové texty pro tento předmět.

Důležité odkazy:

  • Doplňující informace pro MS Excel . Dostupné zde.

Příklady

V rámci cvičení předmětu BU01 budou probírány nejen tyto příklady.

Příklady si pro vlastní potřebu ukládejte k sobě na přenosný disk. Nedporučuji si je nenechávat na školním PC. Pokyny k jednotlivým příkladům budou studentům sděleny v průběhu cvičení.

1. týden:

Docházka

Čas výuky Docházka

Výsledky testů

Datum testu Výsledky