BU091 - Základy CAD v rovině

Informace o předmětu

AutoCAD je populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), vyvinutý firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních aplikací určených pro CAD v oblasti strojírenské konstrukce, stavební projekce a architektury, mapování a terénních úprav. AutoCAD poskytuje řadu API rozhraní (AutoLISP/VisualLISP, VBA, ObjectARX, .NET) a je tak i otevřenou platformou pro nadstavbové aplikace třetích firem.

První verze AutoCADu pochází z roku 1982. Aktuální verzí je AutoCAD 2019. AutoCAD je dodáván ve 32bitové i nativní 64bitové verzi. Existuje řada lokalizovaných verzí AutoCADu, mj. i verze česká.

Nativním formátem výkresů AutoCADu je neveřejný souborový formát DWG, popř. jeho výměnná (textová) verze DXF. Oba tvoří standard pro výměnu 2D CAD dat. AutoCAD publikuje CAD data i do formátu DWF (resp. DWFx). V současné době existuje ve světě přes 4 mil. oficiálních instalací aplikací AutoCAD.

Vedle komerční licence AutoCADu existují i jeho výukové verze (EDU). Studenti Fakulty stavební mají nárok na studentské licence všech produktů do firmy Autodesk zdarma.


Podmínky pro udělení zápočtu

  1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
  2. Vypracování příkladů, které budou probírány na cvičení.
  3. Úspěšné vypracování Kontrolní práce, která zahrnuje vše, co bylo probráno na cvičeních. Při neúspěchu je možnost opravy – po dohodě s vyučujícím.
  4. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. V adresáři Výsledky testů informaci o kontrolní práci. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

1. týden: Seznámení s programem - základní ovládání programu, pracovní prostor.
2. týden: Zadávání souřadnic pro vykreslení čáry - kreslení čáry, bodu, souřadný systém.
3. týden: Kreslící příkazy - úsečka, přímka, polopřímka, křivka.
4. týden: Editace objektů - vlastnosti objektů, hladiny.
5. týden: Kreslící příkazy - kružnice, elipsa.
6. týden: Kreslící příkazy - mnohoúhelník, oblouk, spline.
7. týden: Text, šrafy, rozvržení a model - základní použití.
8. týden: Rozvržení, kóty, poznámkový text - výhody při tisku, měřítko, formáty.
9. týden: Tabulky, příprava na tisk - vytvoření tiskové sestavy výkresu.
10. týden: Bloky, šablony - vytvoření, užití.
11. týden: Závěrečný test.
12. týden: Velikonoční pondělí 22.4. 2019.
13. týden: Rozšiřující informace - příklady z praxe, doporučení, zápočet.

Literatura

Internetové učební texty AutoCAD - kreslení v rovině najdete na adrese.

Důležité odkazy:

  • CAD Fórum - tipy, triky, diskuze, utility najdete na adrese.
  • Licence pro studenty Fakulty stavební zdarma od firmy Autodesk najdete na adrese.

Příklady

V rámci cvičení předmětu BU091 budou probírány nejen tyto příklady.

Příklady si pro vlastní potřebu ukládejte k sobě na přenosný disk. Nedporučuji si je nenechávat na školním PC. Pokyny k jednotlivým příkladům budou studentům sděleny v průběhu cvičení.

1. týden:

Docházka

Čas výuky Docházka

Výsledky testů

Datum testu Výsledky