BUA016 - Informatika pro architekty

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu je studentům představen nástroj pro úpravu rastrové grafiky - Adobe Photoshop.

Jedná se o sofistikovaný nástroj pro úpravu fografií (obecně rastrové grafiky). Na jednoduchých příkladech je studentům demostrováno, jak docílit s využitím daných nástrojů co nejlepšího výsledku.

S ohledem na studijní zaměření studentů - stavební obor - architektura, se nesmí zapomínat na důležitost grafické prezentace jejich práce. Vhodné umístění obrazů, rozlišení i ořezání dodává celkové kompozici na efektivnosti.

Správné a účelné zakomponování vymodelované konstrukce do stávajícího obrazu (fotografie) vytvoří technické a reprezentativní vyjádření práce studenta obrazem (poster).


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Aktivní účast na cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 3. Práce ze cvičení je vhodné si ukládat, samostatné práce se předkládají ke kontrole v následujícím cvičení.
 4. Splnění 4 krátkých teoretický testů na začátku cvičení během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude elektronicky v rámci Moodle. První teoretický test bude v rámci 2. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 5. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 6. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 7. Na konci semestru každý v rámci cvičení vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 8. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Přítomnost na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Splnění 4 krátkých teoretický testů během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude v rámci Moodle a bude odblokován na určitý čas. První teoretický test bude v rámci 3. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. a 2. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 4. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 5. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 6. Na konci semestru každý student vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 7. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Doplňující informace k testům

 1. Test č. 1: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné na začátku cvičení.
 2. Test č. 2: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 5. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné na začátku cvičení.
 3. Test č. 3: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné na začátku cvičení.
 4. Test č. 4: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné na začátku cvičení.

Harmonogram cvičení - prezenční / online výuka

1. týden: Výuka začíná od 2. týdnu semestru.
2. týden: 28.9. Státní svátek
3. týden: Základní úpravy - základy práce s rastrovou grafikou.
4. týden: Globální úpravy v obraze.
5. týden: Vrstvy - práce ve vrstvách.
Test č. 1 - látka z 1. a 2. cvičení
6. týden: Retuše a malování obrazu - základní ovládání programu, pracovní prostor.
7. týden: Výběr obrazových bodů I. - jednoduché fotomontáže.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
8. týden: Výběr obrazových bodů II. - cesty, výběry z cest, vržený a kontaktní stín
9. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín.
10. týden: Výběry obrazových bodů III. - rychlá maska, alfa kanály. Maskování vrstev.
11. týden: Maskování vrstev.
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
12. týden: Dvourozměrné transformace v obraze - filrt Úběžný bod.
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
13. týden: Kontrolní práce - fotomontáž, vytváření stínů, maskování vrstev, cesty.
Souhrnný test
Zápočtový týden

Literatura

Studenti mají nachystány výukové texty v rámci FAST Moodle kurzu pro tento předmět.

Důležité odkazy:

 • Adobe Photoshop CS3- Příručka uživatele. Dostupné zde.
 • PDF archiv nápovědy k aplikaci Photoshop. Dostupné zde.
Pomůcky do cvičení:
Klávesové zkratky

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro rozvrhovou jednotky BUA016 / AU005 z úterý v 10h. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři. Termín konání webináře - časově vždy v 10h.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění testů odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma

Příklady

Vypracování příkladů

Týden výuky Téma Pokyny k příkladům
4. týden: Globální úpravy v obraze
 • Pro vyzkoušení nástroje "perspektiva" využijte tento obrázek
 • 5. týden: Retuše
 • Vyberte si libovolný obrázek (jpg) a pomocí základních nástrojů pro retuši, úpravu a korekci prověďte jeho vylepšení či zhoršení.
 • Příklad prosím ukládejte ve formátu psd, aby byla možná jeho kontrola ve photoshopu.
 • Vypracované příklady odevzdejte nejpozději do 24.10.2021 do Moodle. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud Vám z jakéhokoli důvodu nepůjde nahrát příklad do Moodle, pak se mi ozvěte.

 • Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  Pondělí - 10:00 - 11:50 B 432

  Výsledky testů

  Test Datum testu Hodnocení

  Výuková videa

  Seznámení s programem
  Obdélníkový výběr, laso, rychlá maska