BUA016 - Informatika pro architekty

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu je studentům představen nástroj pro úpravu rastrové grafiky - Adobe Photoshop.

Jedná se o sofistikovaný nástroj pro úpravu fografií (obecně rastrové grafiky). Na jednoduchých příkladech je studentům demostrováno, jak docílit s využitím daných nástrojů co nejlepšího výsledku.

S ohledem na studijní zaměření studentů - stavební obor - architektura, se nesmí zapomínat na důležitost grafické prezentace jejich práce. Vhodné umístění obrazů, rozlišení i ořezání dodává celkové kompozici na efektivnosti.

Správné a účelné zakomponování vymodelované konstrukce do stávajícího obrazu (fotografie) vytvoří technické a reprezentativní vyjádření práce studenta obrazem (poster).


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Aktivní účast na cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 3. Práce ze cvičení je vhodné si ukládat, samostatné práce se předkládají ke kontrole v následujícím cvičení.
 4. Splnění 4 krátkých teoretický testů na začátku cvičení během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude elektronicky v rámci Moodle. První teoretický test bude v rámci 2. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 5. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 6. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 7. Na konci semestru každý v rámci cvičení vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 8. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Přítomnost na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Splnění 4 krátkých teoretický testů během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude v rámci Moodle a bude odblokován na určitý čas. První teoretický test bude v rámci 3. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. a 2. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 4. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 5. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 6. Na konci semestru každý student vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 7. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Doplňující informace k testům

 1. Test č. 1: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 2. Test č. 2: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 5. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 3. Test č. 3: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 4. Test č. 4: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.

Harmonogram cvičení - prezenční / online výuka

1. týden: Základní úpravy - základy práce s rastrovou grafikou.
2. týden: Globální úpravy v obraze.
3. týden: Vrstvy - práce ve vrstvách.
Test č. 1 - látka z 1. a 2. cvičení
4. týden: Retuše a malování obrazu - základní ovládání programu, pracovní prostor.
5. týden: Výběr obrazových bodů I. - jednoduché fotomontáže.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
6. týden: Výběr obrazových bodů II. - cesty, výběry z cest, vržený a kontaktní stín
7. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín.
8. týden: Výběry obrazových bodů III. - rychlá maska, alfa kanály. Maskování vrstev.
9. týden: 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
10. týden: Dvourozměrné transformace v obraze - filrt Úběžný bod.
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
11. týden: Kontrolní práce - fotomontáž, vytváření stínů, maskování vrstev, cesty.
12. týden: Export vyrendrovaného modelu - propojení modeláře AutoCADu a Photoshopu.
Souhrnný test
13. týden: Zápočtový týden.

Literatura

Studenti mají nachystány výukové texty v rámci FAST Moodle kurzu pro tento předmět.

Důležité odkazy:

 • Adobe Photoshop CS3- Příručka uživatele. Dostupné zde.
 • PDF archiv nápovědy k aplikaci Photoshop. Dostupné zde.
Pomůcky do cvičení:
Klávesové zkratky

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro rozvrhovou jednotky BUA016 z pondělí v 10h. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři. Termín konání webináře - časově vždy v 10h.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění testů odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma
Pondělí 8.2.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 1. Organizace výuky. Základní úpravy v PS.
Pondělí 16.2.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 2. Globální úpravy v obraze.
Pondělí 22.2.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 3. Vrstvy
Test č. 1 - látka z 1. a 2. cvičení
Pondělí 1.3.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 4. Retuše a malování obrazu
Pondělí 8.3.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 5. Výběr obrazových bodů I.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
Pondělí 15.3.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 6. Výběr obrazových bodů II. Výběr z cest.
Pondělí 22.3.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 7. Výběry z cest, vržený a kontaktní stín.
Pondělí 29.3.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 8. Výběr z obrazových bodů III. Maskování vrstev.
Pondělí 5.4.2021 v 10h Webinář se nebude konat. Státní svátek
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
Pondělí 12.4.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 10. Dvourozměrné transformace v obraze
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
Pondělí 19.4.2021 v 10h Webinář se nebude konat.
V tomto týdnu se zpracovává kontrolní práce
Kontrolní práce - vypracování praktických příkladů
Pondělí 26.4.2021 v 10h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 12. Export vyrendrovaného modelu.
Souhrnný test - píši ti, kteří nezvládli kterýkoliv z krátkých testů

Příklady

Vypracování příkladů

Týden výuky Téma Pokyny k příkladům
4. týden: Retuše
 • Vyberte si libovolný obrázek (jpg) a pomocí základních nástrojů pro retuši, úpravu a korekci prověďte jeho vylepšení či zhoršení.
 • Příklad prosím ukládejte ve formátu psd, aby byla možná jeho kontrola ve photoshopu.
 • Vypracované příklady odevzdejte nejpozději do 7.3.2021 do Moodle. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud Vám z jakéhokoli důvodu nepůjde nahrát příklad do Moodle, pak se mi ozvěte.
 • 7. týden: Výběry z cest - podklad do cvičení
  Pomůcka pro příklad s bonboniérou:
  7. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín. Vypracování samostatného příkladu.
 • Připravte si obrázek vázy (jpg) a ten využijeme pro následující příklad. Váza by měla být neprůhledná a ne s příliš složitým tvarem.
 • Pomocí nástroje Pero vytvořte "cestu" kolem vázy.
 • V rámci zadání je zapotřebí vytvořit vržený a kontaktní stín.
 • Velikost obrázku vázy volte ideálně s šířkou 8cm, 300 ppi. Celkový rozměr podkladu pozadí (viz odkaz dole) je 8x10cm, 300 ppi.
 • Nejprve změnte velikost a rozlišení obrazáku s vázou a až potom tvořte cestu.
 • Vypracovaný příklad odevzdejte ve formátu .psd nejpozději do neděle 28.3.2021. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud Vám z jakéhokoli důvodu nepůjde nahrát příklad do Moodle, pak se mi ozvěte.
 • Připravila jsem pomocný poklad pozadí . Doporučuji změnit barevnost podkladu.
 • 8. týden: Maskování vrstev - podklady do cvičení


  9. týden: Maskování vrstev
 • V rámci 9. týdne bude v Moodle připravena aktivita pro odevzdávání příkladů. Celkově je třeba vypracovat 1 příklad - žena s kytarou.
 • Základem je správná aplikace alfa kanálů a masky.
 • Postupujte podle pokynů napsaných v zadání příkladu. Pokud si nebudete vědět rady, pak se ozvěte nebo využijte podpůrného videa. Video bude dostupné v 9. týdnu.
 • Vypracovaný příklad odevzdejte nejpozději do neděle 11.4.2021. Okomentované příklady Vám pak dám zpět do stejné aktivity v Moodle. Aktivita pro odevzdání příkladu je umístěna v Moodle na konci cvičení.
 • Pokud Vám z jakéhokoli důvodu nepůjde nahrát příklad do Moodle, pak se mi ozvěte.


 • Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  Pondělí - 10:00 - 11:50 B 432

  Výsledky testů

  Test Datum testu Hodnocení
  Test č. 1 22. 2. 2021
  Test č. 2 8. 3. 2021
  Příklad č. 1 7. 3. 2021
  Příklad č. 2 28. 3. 2021
  Test č. 3 5. 4. 2021
  Příklad č. 3 11. 4. 2021
  Test č. 4 12. 4. 2021
  Kontrolní práce 19. - 25. 4. 2021
  Souhrnný test 26. 4. 2021

  Výuková videa

  Seznámení s programem
  Obdélníkový výběr, laso, rychlá maska