BUA016 - Informatika pro architekty

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu je studentům představen nástroj pro úpravu rastrové grafiky - Adobe Photoshop.

Jedná se o sofistikovaný nástroj pro úpravu fografií (obecně rastrové grafiky). Na jednoduchých příkladech je studentům demostrováno, jak docílit s využitím daných nástrojů co nejlepšího výsledku.

S ohledem na studijní zaměření studentů - stavební obor - architektura, se nesmí zapomínat na důležitost grafické prezentace jejich práce. Vhodné umístění obrazů, rozlišení i ořezání dodává celkové kompozici na efektivnosti.

Správné a účelné zakomponování vymodelované konstrukce do stávajícího obrazu (fotografie) vytvoří technické a reprezentativní vyjádření práce studenta obrazem (poster).


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Aktivní účast na cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 3. Práce ze cvičení je vhodné si ukládat, samostatné práce se předkládají ke kontrole v následujícím cvičení.
 4. Splnění 4 krátkých teoretický testů na začátku cvičení během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude elektronicky v rámci Moodle. První teoretický test bude v rámci 2. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 5. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 6. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 7. Na konci semestru každý v rámci cvičení vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 8. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Přítomnost na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Splnění 4 krátkých teoretický testů během semestru, zaměřených na učební látku z předchozích cvičení. Test bude v rámci Moodle a bude odblokován na určitý čas. První teoretický test bude v rámci 3. cvičení a bude obsahovat otázky probrané na 1. a 2. cvičení. Podrobnosti k nastavení testu budou sděleny před konkrétním testem.
 4. Test je zapotřebí zvládnout na více jak 50 % a na jednu dobrou. Kdo zvládne všechny teoretické testy nemusí na konci semestru psát souhrnný teoretický test. Ten bude obsahovat všechnu látku probíranou během semestru.
 5. Vlastní materiály na teoretický test nejsou dovoleny.
 6. Na konci semestru každý student vypracuje kontrolní práci. Ta je složena ze dvou praktických příkladů, které odpovídají učivu probíranému na cvičení. Zde už jsou povoleny materiály ze cvičení.
 7. Pokud se někomu nezdaří kontrolní práce, pak jako opravu zpracuje samostatnou práci. V rámci této práce je zpracován praktický příklad, náplň je dána ale obsah si musí student zvolit sám.

Doplňující informace k testům

 1. Test č. 1: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 2. Test č. 2: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 5. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 3. Test č. 3: Počet otázek - 3, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 8 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.
 4. Test č. 4: Počet otázek - 5, maximální počet bodů je 3. Časový limit - 10 minut. Aktivita bude umístěna v Moodle v příslušném týdnu. Přístupné od 8 - 20 hod.

Harmonogram cvičení - prezenční / online výuka

1. týden: Základní úpravy - základy práce s rastrovou grafikou.
2. týden: Globální úpravy v obraze.
3. týden: Vrstvy - práce ve vrstvách.
Test č. 1 - látka z 1. a 2. cvičení
4. týden: Retuše a malování obrazu - základní ovládání programu, pracovní prostor.
5. týden: Výběr obrazových bodů I. - jednoduché fotomontáže.
Test č. 2 - látka z 1. až 4. cvičení
6. týden: Výběr obrazových bodů II. - cesty, výběry z cest, vržený a kontaktní stín
7. týden: Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín.
8. týden: Výběry obrazových bodů III. - rychlá maska, alfa kanály. Maskování vrstev.
9. týden: 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí
Test č. 3 - otázky z výběru obrazových bodů
10. týden: Dvourozměrné transformace v obraze - filrt Úběžný bod.
Test č. 4 - otázky z maskování vrstev a užití kanálů
11. týden: Kontrolní práce - fotomontáž, vytváření stínů, maskování vrstev, cesty.
12. týden: Export vyrendrovaného modelu - propojení modeláře AutoCADu a Photoshopu.
Souhrnný test
13. týden: Zápočtový týden.

Literatura

Studenti mají nachystány výukové texty v rámci FAST Moodle kurzu pro tento předmět.

Důležité odkazy:

 • Adobe Photoshop CS3- Příručka uživatele. Dostupné zde.
 • PDF archiv nápovědy k aplikaci Photoshop. Dostupné zde.
Pomůcky do cvičení:
Klávesové zkratky

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro rozvrhovou jednotky BUA016 z pondělí v 10h. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři. Termín konání webináře - časově vždy v 10h.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění testů odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma

Příklady

Vypracování příkladů

Týden výuky Téma Pokyny k příkladům

Docházka

Čas výuky Místnost Docházka
Pondělí - 10:00 - 11:50 B 432

Výsledky testů

Test Datum testu Hodnocení

Výuková videa

Seznámení s programem
Obdélníkový výběr, laso, rychlá maska