Civil 3D - modelování inženýrských staveb

Literatura

Pro ovládání programu existuje množství blogů a intenetových stránek věnujících se problematice Civil 3D. Nedílnou součástí je i samotný "helpdesk".

Pro projektování liniových staveb je důležitá znalost projekčních norem. V této fázi výuky zvláště ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic. 2018.

Důležité odkazy:

 • Autodesk Civil 3D 2023 - Nápověda. Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda [online]. Dostupné zde
 • Terén v Civil 3D, díl. 1. - Úvodní článek věnovaný modelování a práci s terénem. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 2. - Typy terénu, definice povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 3. - Tvorba povrchů 1/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 4. - Tvorba povrchů 2/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 5. - Načtení bodů. Článek je zaměřen na import bodů povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 6. - Vrstevnice, trojúhelníky. Článek je zaměřen na přidání dat vrstevnic k povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 7. - Masky a hranice povrchu. Článek je zaměřen na tvorbu masek a hranic povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 8. - Analýzy povrchu. Závěrečný článek je zaměřen na tvorbu analýzy povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

Podsestavy

Podsestavy jsou vytvořeny v Autodesk Subassembly Composer 2021. Jedná se o základní tvary podsestav, které si může uživatel doupravit. Všechny soubory jsou chráněny heslem. Pokud některý z nich potřebujete, pak mi prosím napište.

Silnice:
Železnice:
Mosty:
Obecné:

Pomocné soubory

Všechny soubory jsou chráněny heslem. Pokud některý z nich potřebujete, pak mi prosím napište.

Šablona výkresu .dwt - generace IX.:
Šablona výkresu .dwt - generace X.:
Blok 3D těleso propustku:
Blok šipka:

Výuková videa

DTM - založení povrchu, dat. zkratky
DTM - načítání bodu, popisky
DTM - výšky z textů (zvuk)

DTM - povinné spojnice z 2D křivek (Z=0)
Analýza povrchu koridoru - min a max sklon
Protisměrné oblouky s mezipřímou
PP - zakreslení křížení v sit. a PP
PP - grafická úprava
Zobrazení rozdílu výšek v PP

PP - datový proužek klopení - značky
Klopení - jak to zadat
Zobrazení klopení na přímé trase
Klopení - jak opravit definici
Koridor - úprava popisků
Koridor - návrhové linie
Koridor - šrafování svahů

Koridor - popisky dna příkopu v PP
Koridor - jak vykreslit a upravit plochy
Koridor - rozšíření krajnice na svodidlo

Koridor - vložení propustku
Koridor - úprava dna příkopu
Koridor - úprava dna příkopu pro Civil 3D 2022
Řezy - stopy příčných řezů
Řezy - zobrazení příčného řezu
Řezy - více zobrazení příčných řezů

Řezy - editace příčného řezu
Řezy - změna popisku nezpev. krajnice
Vytvoření zemního tělesa I.
Vytvoření zemního tělesa II.
Vytvoření přechodu zemního tělesa
Popis kódu bodu v řezu
Import stylu z dwg a dwt
Datové zkratky - jak je použít
Zprávy a výpisy ze Civilu

Variantní řešení v Civil 3D
Jak zachránit výkres přes datové zkratky
Tisk ze Civil 3D přes rozvržení

Reporty pro vytyčovák
Založení nového výkresu na šabloně
Stanovení kubatur v příčném řezu

Videa 10 - Tvorba podsestav - Subassembly Composer

Tvorba jednoduché podsestavy
Kontakt
 • Adresa zaměstnání: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, CZ-602 00 Brno
 • Email: jana@gottvald.eu