VUC005 - Projektování BIM 1

Informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu bude studentům představen program Revit Architecture.

V posledních letech se ve stavebnictví začal stále více používat pojem BIM. Pro průmysl, jako celek, to není nic nového, ale stavebnictví teprve objevuje jeho tajemství. V současné době jsou projektanti nejen pozemích staveb "nuceni" projektovat v systému BIM. Co vlastně BIM je, co obnáší a jak účelně jej využít bude studentům nastíněno během výuky.

Těžištěm tohoto předmětu je využití programu Revit pro návrh budovy, včetně všech jeho prvků. Začlenění do terénu a následně vyrendrování obrazu.

Software Revit nelze brát jako nástroj, který zvládne návrh sám, i když umí hodně "pomáhat". V každém přápadě je třeba mít představu o návrhu, technické znalosti o proveditelosti stavby a software brát jako pomůcku.


Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 2. Průběžná práce na cvičení.
 3. Úspěšné vypracování samostatného projektu. Lze použít projekt budovy např. z AutoCADu nebo je možné navrhnout novou budovu. Projekt bude vypracován v aplikaci Revit.
 4. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. V adresáři Samostatný projekt informace o odevzdaných projektech. Data budou postupně aktualizovány.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Osobní účast na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 4. Úspěšné vypracování samostatného projektu. Lze použít projekt budovy např. z AutoCADu nebo je možné navrhnout novou budovu. Projekt bude vypracován v aplikaci Revit.
 5. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat.
 6. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

1. týden: Úvod do BIM. Základy práce v Revitu - seznámení s prostředím.
2. týden: Základní principy BIM. Členění modelu. Tvorba podlaží a práce s prvky.
3. týden: Stěny – tvorba, skladba, vazby, úpravy.
4. týden: Úvod do tvorby hmot a parametrických prvků.
5. týden: Sloupy.
6. týden: Stropy a podlahy.
7. týden: Netypické tvary stěn.
8. týden: Schodiště.
9. týden: Dveře a okna.
10. týden: Střechy.
11. týden: Terén a terénní úpravy.
12. týden: Místnosti – tvorba a vykazování.
13. týden: Tisk dokumentace, adjustace a vizualizace, kótování a poznámky.

Literatura

Důležité odkazy:

 • Revit Architecture - seznámení s programem - učební text. RNDr. Helena Novotná. Dostupné zde.
 • Revit Architecture - pokročilé kapitoly - učební text. RNDr. Helena Novotná. Dostupné zde.

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro každou RJ zvlášť. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění zadání odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

tr>
Termín Místo konání Téma
Úterý 9.2.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 1.Základy práce v Revitu
Úterý 16.2.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 2.Tvorba podlaží a práce s prvky
Úterý 23.2.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 3.Stěny - tvorba a editace
Úterý 2.3.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 4.Konzultace - Tvorba hmot - Sloupy (úvod)
Úterý 9.3.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 5.Konzultace - Sloupy
Úterý 16.3.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 6.Stropy a podlahy
Úterý 23.3.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 7.Schodiště
Úterý 30.3.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 8.Dveře a okna
Úterý 6.4.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 9.Konzultace - Střechy
Úterý 13.4.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 10.Terén a terénní úpravy I.
Úterý 20.4.2021 v 10 h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 11.Terén a terénní úpravy II.

Příklady

V rámci cvičení předmětu VUC005 budou probírány nejen tyto témata.

1. týden: Základy práce v Revitu
2. týden: Tvorba podlaží a práce s prvky
3. týden: Stěny – tvorba, skladba, vazby, úpravy.
4. týden: Konzultace projektů.
Úvod do tvorby hmot a parametrických prvků.
Sloupy - úvod.

5. týden: Konzultace projektů.
Sloupy - tvorba, editace rodiny.
6. týden: Stropy a podlahy
7. týden: Schodiště
8. týden: Dveře a okna
9. týden: Konzultace projektů.
Střechy
10. týden: Terén a terénní úpravy I.
11. týden: Terén a terénní úpravy II.

Pomůcky pro cvičení

Pro práci na příkladech využívejte následující pomůcky. Položky budou postupně doplňovány.

Šablona .rte 2020:
Šablona .rte 2021:
Rodina .rfa - přídavek stěny:
Rodina .rfa - sloup s patkou:
Nastavení češtiny:
Pomůcka pro stěny:
Pomůcka pro kótování:
Pomůcka k propojení geometrie:
Pomůcka pro tisk z Revitu:
Rodina .rfa - popisek schodiště:
Pomůcka pro vykazování v Revitu:
Pomůcka pro vyhledání rodin v Revitu:
Pomůcka pro suřadnice v Revitu:
Pomůcka pro terén v Revitu:

Docházka

Čas výuky Místnost Docházka
Úterý - 10:00 - 11:50 B 427

Výuková videa

Stěny - úvod
Tvorba podlah - úvod
Vytvoření eliptického průřezu sloupu
Dveře - úvod
Okna - úvod
Střechy polovalbové - propojení střech, otvory
Přeuložení šablony rte
Úprava vzhledu zábradlí
Kontakt
 • Adresa: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, Veveří 331/95, 602 00 Brno
 • Kancelář: B 421
 • Telefon: +420 541 147 254
 • Email: Jana.Gottvaldova@vut.cz
Konzultační hodiny

Konzultace probíhají ve cvičení, nebo po předchozí domluvě.