VUC010 - BIM v inženýrských stavbách

Informace o předmětu

V rámci předmětu VUC010 je zařazena výuka software Autodesk Civil 3D. Jedná se o sofistikovaný nástroj určený zejména pro navrhování liniových staveb. Dále také pro návrh plošných staveb, projektování v krajině, modelování terénu a pozemkových úprav.

Samotná výuka je koncipována pro návrh liniových staveb. Stěžejní je práce na vytvoření digitálního modelu terénu, na jehož základech celkový projekt stojí. Samotný návrh sestává z několika kroků, kterými je třeba projít. Nejprve je vytvořeno směrové vedení – trasa. Následně je možno udělat návrh výškového vedení trasy – niveletu. Ze znalosti šířkového uspořádání je možné vytvořit šablonu typického řezu a následně nechat spočítat příčné řezy v daných intervalových bodech. Nedílnou součástí je také návrh klopení vozovky. Tyto kroky jsou zásadní pro finální dokončení projektu a vytvoření koridoru – 3D model.

Z pohledu moderního projektování představuje Autodesk Civil 3D jeden z uživatelsky přívětivých nástrojů.


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 2. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 3. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat - nebo cvičení nahradit (pokud to jde).
 4. Průběžná práce na cvičení a vypracování jednotlivých příkladů.
 5. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Osobní účast na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 4. Výsledkem práce na cvičení je návrh liniové stavby včetně grafického výstupu.
 5. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat.
 6. Vypracování jednotlivých příkladů (částí zpracovávaného projektu) a předložení ke kontrole do následujícího cvičení.
 7. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

Týden Zimní semestr Letní semestr
1. týden: Seznámení s programem. Digitální model terénu I. Seznámení s programem. Digitální model terénu I.
2. týden: Digitální model terénu II. Trasa – směrový návrh trasy I.
3. týden: Modelování zemního tělesa I. Trasa – směrový návrh trasy II.
4. týden: Modelování zemního tělesa II. Profil – návrh výškového řešení I.
5. týden: Trasa – směrový návrh trasy I. Profil – návrh výškového řešení II.
6. týden: Trasa – směrový návrh trasy II. Klopení.
7. týden: Profil – návrh výškového řešení I. Šablona typického řezu.
8. týden: Profil – návrh výškového řešení II. Koridor – tvorba 3D modelu.
9. týden: Klopení. Příčné řezy.
10. týden: Šablona typického řezu. Export dat.
11. týden: Koridor – tvorba 3D modelu. Digitální model terénu II.
12. týden: Příčné řezy. Modelování zemního tělesa I.
13. týden: Export dat. Modelování zemního tělesa II.

Literatura

Pro ovládání programu existuje množství blogů a intenetových stránek věnujících se problematice Civil 3D. Nedílnou součástí je i samotný "helpdesk".

Pro projektování liniových staveb je důležitá znalost projekčních norem. V této fázi výuky zvláště ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic. 2018.

Důležité odkazy:

 • Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda. Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda [online]. Dostupné zde
 • Terén v Civil 3D, díl. 1. - Úvodní článek věnovaný modelování a práci s terénem. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 2. - Typy terénu, definice povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 3. - Tvorba povrchů 1/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 4. - Tvorba povrchů 2/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 5. - Načtení bodů. Článek je zaměřen na import bodů povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 6. - Vrstevnice, trojúhelníky. Článek je zaměřen na přidání dat vrstevnic k povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 7. - Masky a hranice povrchu. Článek je zaměřen na tvorbu masek a hranic povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 8. - Analýzy povrchu. Závěrečný článek je zaměřen na tvorbu analýzy povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro každou RJ zvlášť. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění zadání odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma

Příklady

V rámci cvičení budou probírány nejen tyto příklady.

Online - výuka Příklady odevzdávejte dle pokynů zadání na study@gottvald.eu

Pomůcky pro cvičení

Pro práci na příkladech využívejte následující pomůcky. Položky budou postupně doplňovány.

Šablona výkresu .dwt 2020 - generace I.:
Model terénu v C3D:
DTM z vrstevnic:
Směrové vedení v C3D:
Výškové vedení v C3D:
Výškové vedení - podklad trasy 7:
Klopení v C3D:
Šablona typického řezu v C3D:
Koridor v C3D:
Příčné řezy v C3D:
Zemní těleso v C3D:

Pomůcky pro projekt z BM002

Variantní řešení:
Vzorový příčný řez:
Blok šipka:
Blok 3D těleso propustku:
Ukázka výkresu propustku:
Ukázka zakončení příkopů:
Tabulka: L-R-L-Alfa-X-Y_Gott:
Příklady mostů (bloky) pro podélný profil

Docházka

Čas výuky Místnost Docházka
-- --
-- --

Výuková videa

DTM - založení povrchu, dat. zkratky
DTM - načítání bodu, popisky
DTM - výšky z textů (zvuk)

DTM - povinné spojnice z 2D křivek (Z=0)
Analýza povrchu koridoru - min a max sklon
Protisměrné oblouky s mezipřímou
PP - zakreslení křížení v sit. a PP
PP - grafická úprava
Zobrazení rozdílu výšek v PP
Klopení - jak to zadat
Zobrazení klopení na přímé trase
Klopení - jak opravit definici
Koridor - úprava popisků
Koridor - návrhové linie
Koridor - šrafování svahů

Koridor - popisky dna příkopu v PP
Koridor - jak vykreslit a upravit plochy
Koridor - rozšíření krajnice na svodidlo

Koridor - vložení propustku
Řezy - stopy příčných řezů
Řezy - zobrazení příčného řezu
Řezy - více zobrazení příčných řezů

Řezy - editace příčného řezu
Řezy - změna popisku nezpev. krajnice
Vytvoření zemního tělesa I.
Vytvoření zemního tělesa II.
Vytvoření přechodu zemního tělesa
Popis kódu bodu v řezu
Import stylu z dwg a dwt
Datové zkratky - jak je použít
Zprávy a výpisy ze Civilu

Variantní řešení v Civil 3D
Jak zachránit výkres přes datové zkratky
Tisk ze Civil 3D přes rozvržení
Kontakt
 • Adresa: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, Veveří 331/95, 602 00 Brno
 • Kancelář: B 421
 • Telefon: +420 541 147 254
 • Email: Jana.Gottvaldova@vut.cz
Konzultační hodiny

Konzultace probíhají ve cvičení, nebo po předchozí domluvě.