VUC010 - BIM v inženýrských stavbách

Informace o předmětu

V rámci předmětu VUC010 je zařazena výuka software Autodesk Civil 3D. Jedná se o sofistikovaný nástroj určený zejména pro navrhování liniových staveb. Dále také pro návrh plošných staveb, projektování v krajině, modelování terénu a pozemkových úprav.

Samotná výuka je koncipována pro návrh liniových staveb. Stěžejní je práce na vytvoření digitálního modelu terénu, na jehož základech celkový projekt stojí. Samotný návrh sestává z několika kroků, kterými je třeba projít. Nejprve je vytvořeno směrové vedení – trasa. Následně je možno udělat návrh výškového vedení trasy – niveletu. Ze znalosti šířkového uspořádání je možné vytvořit šablonu typického řezu a následně nechat spočítat příčné řezy v daných intervalových bodech. Nedílnou součástí je také návrh klopení vozovky. Tyto kroky jsou zásadní pro finální dokončení projektu a vytvoření koridoru – 3D model.

Z pohledu moderního projektování představuje Autodesk Civil 3D jeden z uživatelsky přívětivých nástrojů.


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 2. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 3. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat - nebo cvičení nahradit (pokud to jde).
 4. Průběžná práce na cvičení a vypracování jednotlivých příkladů.
 5. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Osobní účast na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 4. Výsledkem práce na cvičení je návrh liniové stavby včetně grafického výstupu.
 5. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat.
 6. Vypracování jednotlivých příkladů (částí zpracovávaného projektu) a předložení ke kontrole do následujícího cvičení.
 7. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

Týden Zimní semestr Letní semestr
1. týden: Seznámení s programem. Digitální model terénu I. Seznámení s programem. Digitální model terénu I.
2. týden: Digitální model terénu II. Trasa – směrový návrh trasy I.
3. týden: Modelování zemního tělesa I. Trasa – směrový návrh trasy II.
4. týden: Modelování zemního tělesa II. Profil – návrh výškového řešení I.
5. týden: Trasa – směrový návrh trasy I. Profil – návrh výškového řešení II.
6. týden: Trasa – směrový návrh trasy II. Klopení.
7. týden: Profil – návrh výškového řešení I. Šablona typického řezu.
8. týden: Profil – návrh výškového řešení II. Koridor – tvorba 3D modelu.
9. týden: Klopení. Příčné řezy.
10. týden: Šablona typického řezu. Export dat.
11. týden: Koridor – tvorba 3D modelu. Digitální model terénu II.
12. týden: Příčné řezy. Modelování zemního tělesa I.
13. týden: Export dat. Modelování zemního tělesa II.

Literatura

Pro ovládání programu existuje množství blogů a intenetových stránek věnujících se problematice Civil 3D. Nedílnou součástí je i samotný "helpdesk".

Pro projektování liniových staveb je důležitá znalost projekčních norem. V této fázi výuky zvláště ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic. 2018.

Důležité odkazy:

 • Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda. Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda [online]. Dostupné zde
 • Terén v Civil 3D, díl. 1. - Úvodní článek věnovaný modelování a práci s terénem. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 2. - Typy terénu, definice povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 3. - Tvorba povrchů 1/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 4. - Tvorba povrchů 2/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 5. - Načtení bodů. Článek je zaměřen na import bodů povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 6. - Vrstevnice, trojúhelníky. Článek je zaměřen na přidání dat vrstevnic k povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 7. - Masky a hranice povrchu. Článek je zaměřen na tvorbu masek a hranic povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 8. - Analýzy povrchu. Závěrečný článek je zaměřen na tvorbu analýzy povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro každou RJ zvlášť. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění zadání odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma
Pondělí 8.2.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 1.Organizace výuky. DTM I.
Úterý 9.2.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 1.Organizace výuky. DTM I.
Pondělí 15.2.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 2. Trasa - směrový návrh trasy I.
Úterý 16.2.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 2. Trasa - směrový návrh trasy I.
Pondělí 22.2.2021 ve 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 3. Trasa - směrový návrh trasy I.
Úterý 23.2.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 3. Trasa - směrový návrh trasy II.
Pondělí 1.3.2021 ve 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 4. Trasa - návrh výškového řešení I.
Úterý 2.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 4. Trasa - návrh výškového řešení I.
Pondělí 8.3.2021 ve 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 5. Trasa - návrh výškového řešení II.
Klopení - teorie a zadání výpočtu.
Úterý 9.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 5. Trasa - návrh výškového řešení II.
Klopení - teorie a zadání výpočtu.
Pondělí 15.3.2021 ve 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 6. Klopení - teorie a zadání výpočtu.
Úterý 16.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 6. Klopení - teorie a zadání výpočtu.
Pondělí 22.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 7. Šablona typického řezu.
Koridor.
Úterý 23.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 7. Šablona typického řezu.
Koridor.
Pondělí 29.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 8. Koridor.
Příčné řezy.
Úterý 30.3.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 8. Koridor.
Příčné řezy.
Pondělí 5.4.2021 v 8h Webinář se nebude konat. Společný webinář v úterý 5.4. nebo záznam v Teams
Úterý 6.4.2021 ve 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 9. Příčné řezy
Pondělí 12.4.2021 v 8 hod MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 10. Export dat.
Úterý 13.4.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 10. Export dat.
Pondělí 19.4.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 11. DTM II.
Úterý 20.4.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 11. DTM II.
Pondělí 26.4.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 12. Zemní těleso I.
Úterý 27.4.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 12. Zemní těleso I.
Pondělí 3.5.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 12. Zemní těleso II.
Úterý 4.5.2021 v 8h MS Teams - Studenti obdrží pozvánku na VUT mail 12. Zemní těleso II.

Příklady

V rámci cvičení budou probírány nejen tyto příklady.

Online - výuka Příklady odevzdávejte dle pokynů zadání na study@gottvald.eu
1. týden: Digitální model terénu I.
2. týden: Trasa – směrový návrh trasy I.
 • Odevzdejte Př. č. 3 - A, B a C dle pokynů v zadání.

 • 3. týden: Trasa – směrový návrh trasy II.
 • Odevzdejte Př. č. 3 - D dle pokynů v zadání - dokončení z minulého cvičení.
 • Odevzdejte Př. č. 3 - E, F a G dle pokynů v zadání.
 • 4. týden: Profil – návrh výškového řešení I.
 • Odevzdejte Př. č. 4 - B (1 x obr) a C (2 x obr) dle pokynů v zadání.

 • 5. týden: Profil – návrh výškového řešení II.
  Klopení.
 • Odevzdejte Př. č. 4 - D a E dle pokynů v zadání.

 • 6. týden: Klopení.
 • Pozor změna - Př. č. 5 společně vypracujeme, ale není nutné jej odevzdávat. Správnost řešení klopení se projeví po vykreslení příčných řezů.
 • 7. týden: Šablona typického řezu.
  Koridor.
 • Odevzdejte Př. č. 6 - B a Př. č. 7-A, B, C a D dle pokynů v zadání.

 • 8. týden: Řezy.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 8.
 • Odevzdejte Př. č. 8-B a Př. č. 8-C dle pokynů v zadání.
 • 9. týden: Řezy - pokračování.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 8.
 • Odevzdejte Př. č. 8-B a Př. č. 8-C dle pokynů v zadání.
 • 10. týden: Export dat.
 • Pozor změna - Př. č. 9 společně vypracujeme, ale není nutné jej odevzdávat.
 • V rámci cvičení Export dat není nutné odevzdávat příklady.
 • 11. týden: Digitální model terénu II.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 1.
 • Odevzdejte Př. č. 1-G a Př. č. 1-H dle pokynů v zadání.

 • 12. týden: Modelování zemního tělesa I.
 • Odevzdejte Př. č. 2 - B a D dle pokynů v zadání.

 • 13. týden: Modelování zemního tělesa II.
 • Odevzdejte Př. č. 2 - E a G dle pokynů v zadání.


 • Pomůcky pro cvičení

  Pro práci na příkladech využívejte následující pomůcky. Položky budou postupně doplňovány.

  Šablona výkresu .dwt 2020 - generace I.:
  Model terénu v C3D:
  DTM z vrstevnic:
  Směrové vedení v C3D:
  Výškové vedení v C3D:
  Výškové vedení - podklad trasy 7:
  Klopení v C3D:
  Šablona typického řezu v C3D:
  Koridor v C3D:
  Příčné řezy v C3D:
  Zemní těleso v C3D:

  Pomůcky pro projekt z BM002

  Variantní řešení:
  Vzorový příčný řez:
  Blok šipka:
  Blok 3D těleso propustku:
  Ukázka výkresu propustku:
  Ukázka zakončení příkopů:
  Tabulka: L-R-L-Alfa-X-Y_Gott:
  Příklady mostů (bloky) pro podélný profil

  Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  Pondělí - 08:00 - 09:50 B 432
  Úterý - 08:00 - 10:00 B 431

  Výuková videa

  DTM - založení povrchu, dat. zkratky
  DTM - načítání bodu, popisky
  DTM - výšky z textů (zvuk)

  DTM - povinné spojnice z 2D křivek (Z=0)
  Analýza povrchu koridoru - min a max sklon
  Protisměrné oblouky s mezipřímou
  PP - zakreslení křížení v sit. a PP
  PP - grafická úprava
  Zobrazení rozdílu výšek v PP
  Klopení - jak to zadat
  Zobrazení klopení na přímé trase
  Klopení - jak opravit definici
  Koridor - úprava popisků
  Koridor - návrhové linie
  Koridor - šrafování svahů

  Koridor - popisky dna příkopu v PP
  Koridor - jak vykreslit a upravit plochy
  Koridor - rozšíření krajnice na svodidlo

  Koridor - vložení propustku
  Řezy - stopy příčných řezů
  Řezy - zobrazení příčného řezu
  Řezy - více zobrazení příčných řezů

  Řezy - editace příčného řezu
  Řezy - změna popisku nezpev. krajnice
  Vytvoření zemního tělesa I.
  Vytvoření zemního tělesa II.
  Vytvoření přechodu zemního tělesa
  Popis kódu bodu v řezu
  Import stylu z dwg a dwt
  Datové zkratky - jak je použít
  Zprávy a výpisy ze Civilu

  Variantní řešení v Civil 3D
  Jak zachránit výkres přes datové zkratky
  Tisk ze Civil 3D přes rozvržení
  Kontakt
  • Adresa: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, Veveří 331/95, 602 00 Brno
  • Kancelář: B 421
  • Telefon: +420 541 147 254
  • Email: Jana.Gottvaldova@vut.cz
  Konzultační hodiny

  Konzultace probíhají ve cvičení, nebo po předchozí domluvě.