VUC010 - BIM v inženýrských stavbách

Informace o předmětu

V rámci předmětu VUC010 je zařazena výuka software Autodesk Civil 3D. Jedná se o sofistikovaný nástroj určený zejména pro navrhování liniových staveb. Dále také pro návrh plošných staveb, projektování v krajině, modelování terénu a pozemkových úprav.

Samotná výuka je koncipována pro návrh liniových staveb. Stěžejní je práce na vytvoření digitálního modelu terénu, na jehož základech celkový projekt stojí. Samotný návrh sestává z několika kroků, kterými je třeba projít. Nejprve je vytvořeno směrové vedení – trasa. Následně je možno udělat návrh výškového vedení trasy – niveletu. Ze znalosti šířkového uspořádání je možné vytvořit šablonu typického řezu a následně nechat spočítat příčné řezy v daných intervalových bodech. Nedílnou součástí je také návrh klopení vozovky. Tyto kroky jsou zásadní pro finální dokončení projektu a vytvoření koridoru – 3D model.

Z pohledu moderního projektování představuje Autodesk Civil 3D jeden z uživatelsky přívětivých nástrojů.


Podmínky pro udělení zápočtu - prezenční výuka

 1. Docházka – max. 2 neúčasti na cvičení.
 2. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 3. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat - nebo cvičení nahradit (pokud to jde).
 4. Průběžná práce na cvičení a vypracování jednotlivých příkladů.
 5. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Podmínky pro udělení zápočtu - online výuka

 1. Osobní účast na online cvičení.
 2. Docházka – max. 2 neúčasti na online cvičení.
 3. Za každou další absenci bude dán úkol navíc.
 4. Výsledkem práce na cvičení je návrh liniové stavby včetně grafického výstupu.
 5. Cvičení na sebe navazují, zmeškanou látku doporučuji dostudovat.
 6. Vypracování jednotlivých příkladů (částí zpracovávaného projektu) a předložení ke kontrole do následujícího cvičení.
 7. V adresáři Docházka naleznete informaci o docházce. Data budou postupně aktualizovány.

Harmonogram cvičení

Týden Zimní semestr Letní semestr
1. týden: Seznámení s programem. Digitální model terénu I. Seznámení s programem. Digitální model terénu I.
2. týden: Digitální model terénu II. Trasa – směrový návrh trasy I.
3. týden: Modelování zemního tělesa I. Trasa – směrový návrh trasy II.
4. týden: Modelování zemního tělesa II. Profil – návrh výškového řešení I.
5. týden: Trasa – směrový návrh trasy I. Profil – návrh výškového řešení II.
6. týden: Trasa – směrový návrh trasy II. Klopení.
7. týden: Profil – návrh výškového řešení I. Šablona typického řezu.
8. týden: Profil – návrh výškového řešení II. Koridor – tvorba 3D modelu.
9. týden: Klopení. Příčné řezy.
10. týden: Šablona typického řezu. Export dat.
11. týden: Koridor – tvorba 3D modelu. Digitální model terénu II.
12. týden: Příčné řezy. Modelování zemního tělesa I.
13. týden: Export dat. Modelování zemního tělesa II.

Literatura

Pro ovládání programu existuje množství blogů a intenetových stránek věnujících se problematice Civil 3D. Nedílnou součástí je i samotný "helpdesk".

Pro projektování liniových staveb je důležitá znalost projekčních norem. V této fázi výuky zvláště ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic. 2018.

Důležité odkazy:

 • Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda. Autodesk Civil 3D 2019 - Nápověda [online]. Dostupné zde
 • Terén v Civil 3D, díl. 1. - Úvodní článek věnovaný modelování a práci s terénem. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 2. - Typy terénu, definice povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 3. - Tvorba povrchů 1/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 4. - Tvorba povrchů 2/2. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 5. - Načtení bodů. Článek je zaměřen na import bodů povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 6. - Vrstevnice, trojúhelníky. Článek je zaměřen na přidání dat vrstevnic k povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 7. - Masky a hranice povrchu. Článek je zaměřen na tvorbu masek a hranic povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.
 • Terén v Civil 3D, díl 8. - Analýzy povrchu. Závěrečný článek je zaměřen na tvorbu analýzy povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

Webináře

Termíny konání webinářů - webináře jsou určeny pro každou RJ zvlášť. Každý týden bude do tabulky doplněno info o webináři.
Webináře jsou náhradou za prezenční cvičení, účast a plnění zadání odpovídá podmínkám uvedeným v Podmínky pro udělení zápočtu.
Na každém webináři bude dělána docházka, kdo nebude webináře navštěvovat - nesplní podmínku k zápočtu.

Termín Místo konání Téma

Příklady

V rámci cvičení budou probírány nejen tyto příklady.

Zadání Příklady odevzdávejte dle pokynů zadání na study@gottvald.eu
1. týden: Digitální model terénu I.
2. týden: Digitální model terénu II.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 1.
 • Odevzdejte Př. č. 1-G a Př. č. 1-H dle pokynů v zadání.

 • 3. týden: Modelování zemního tělesa I.
 • Odevzdejte Př. č. 2 - B a D dle pokynů v zadání.

 • 4. týden: Modelování zemního tělesa II.
 • Odevzdejte Př. č. 2 - E a G dle pokynů v zadání.

 • 5. týden: Trasa – směrový návrh trasy I.
 • Odevzdejte Př. č. 3 - A, B, C a D dle pokynů v zadání.

 • 6. týden: Trasa – směrový návrh trasy II.
 • Odevzdejte Př. č. 3 - E, F a G dle pokynů v zadání.
 • 7. týden: Profil – návrh výškového řešení I.
 • Odevzdejte Př. č. 4 - B (1 x obr) a C (2 x obr) dle pokynů v zadání.

 • 8. týden: Profil – návrh výškového řešení II.
 • Odevzdejte Př. č. 4 - D a E dle pokynů v zadání.
 • 9. týden: Klopení.
 • Pozor změna - Př. č. 5 společně vypracujeme, ale není nutné jej odevzdávat. Správnost řešení klopení se projeví po vykreslení příčných řezů.
 • 10. týden: Šablona typického řezu.
 • Samostatná práce - Př. č. 6.
 • Odevzdejte Př. č. 6 - B dle pokynů v zadání.
 • 11. týden: Koridor.
 • Odevzdejte Př. č. 7-A, B, C a D dle pokynů v zadání.

 • 12. týden: Řezy.
 • Vypracujte všechny zadání příkladu č. 8.
 • Odevzdejte Př. č. 8-B a Př. č. 8-C dle pokynů v zadání.
 • 13. týden: Export dat.
 • Pozor změna - V rámci cvičení Export dat není nutné odevzdávat příklady.

 • Pomůcky pro cvičení

  Pro práci na příkladech využívejte následující pomůcky. Položky budou postupně doplňovány.

  Šablona výkresu .dwt - generace VIII.:
  Model terénu v C3D:
  DTM z vrstevnic:
  Zemní těleso v C3D:
  Směrové vedení v C3D:
  Výškové vedení v C3D:
  Výškové vedení - podklad trasy 7:
  Klopení v C3D:
  Klopení - podklad:
  Šablona typického řezu v C3D:
  Koridor v C3D:
  Příčné řezy v C3D:

  Docházka

  Čas výuky Místnost Docházka
  pondělí 12:00 - 14:00 B 432
  úterý 8:00 - 10:00 B 431
  úterý 12:00 - 14:00 B 432

  Výuková videa

  DTM - založení povrchu, dat. zkratky
  DTM - načítání bodu, popisky
  DTM - výšky z textů (zvuk)

  DTM - povinné spojnice z 2D křivek (Z=0)
  Analýza povrchu koridoru - min a max sklon
  Protisměrné oblouky s mezipřímou
  PP - zakreslení křížení v sit. a PP
  PP - grafická úprava
  Zobrazení rozdílu výšek v PP
  Klopení - jak to zadat
  Zobrazení klopení na přímé trase
  Klopení - jak opravit definici
  Koridor - úprava popisků
  Koridor - návrhové linie
  Koridor - šrafování svahů

  Koridor - popisky dna příkopu v PP
  Koridor - jak vykreslit a upravit plochy
  Koridor - rozšíření krajnice na svodidlo

  Koridor - vložení propustku
  Řezy - stopy příčných řezů
  Řezy - zobrazení příčného řezu
  Řezy - více zobrazení příčných řezů

  Řezy - editace příčného řezu
  Řezy - změna popisku nezpev. krajnice
  Vytvoření zemního tělesa I.
  Vytvoření zemního tělesa II.
  Vytvoření přechodu zemního tělesa
  Popis kódu bodu v řezu
  Import stylu z dwg a dwt
  Datové zkratky - jak je použít
  Zprávy a výpisy ze Civilu

  Variantní řešení v Civil 3D
  Jak zachránit výkres přes datové zkratky
  Tisk ze Civil 3D přes rozvržení

  Reporty pro vytyčovák
  Kontakt
  • Adresa: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, Veveří 331/95, 602 00 Brno
  • Kancelář: B 421
  • Telefon: +420 541 147 254
  • Email: Jana.Gottvaldova@vut.cz
  Konzultační hodiny

  Konzultace probíhají ve cvičení, nebo po předchozí domluvě.