• PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
  A SOFTWARE Autodesk Civil 3D
  Zásady projektování:
  Kvalitní mapové a datové podklady pro vytvoření DTM
  Vytvoření variantního směrového a výškového vedení trasy
  Definice šířkového uspořádání a šablony typického řezu
  Definice klopení a příčných řezů
  Vytvoření koridoru - 3D modelu trasy
 • HLUK V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
  OVLIVŇUJE ŽIVOTY NÁS VŠECH
  Co hluk ovlivňuje:
  Typ pneumatiky, hnací jednotka vozidla, aerodynamika, brzdy a karoserie
  Typ krytu vozovky, jeho stáří a textura
  Údržba vozovky - zanášení pórů drenážních koberců
  Protismykové vlastnosti vozovky
  Výškové vedení trasy - stoupání, klesání
  Intravilán - extravilán
 • BIM = BUILDING INFORMATION MODELLING
  INFORMAČNÍ DATABÁZE ZALOŽENÁ NA MODELU
  Důležité:
  Milník roku 2022 pro nadlimitní veřejné zakázky
  Zlepšení komunikace mezi profesemi při práci na modelu
  Zvýšení účinnosti kontroly stavebního díla
  Zefektivnění ekonomického řízení staveb
  Úspora nákladů a času přepočtená na životní cyklus stavby

Aktuality

Civil 3D - nové video - Tisk ze Civil 3D přes rozvržení

Do složky Výuková videa - Různé jsem vložila pomocné video pro tisk z rozvržení a to nejen v Civil 3D.

Příklady mostů pro vytvoření bloků

Do složky Pomůcky pro projekt z BM002 jsem dala pomocný výkres Mosty_blok.dwg, kde najdete ukázky jednoduchých mostů. Stačí most upravit na Vaši situaci, vytvořit blok, 10x převýšit a můžete jej osadit v podélném profilu.

Civil 3D - pomůcky k propustku + vykreslovací styl Tabulka: L-R-L...

Do složky Pomůcky pro projekt z BM002 jsem vložila ukázku "výkresu" propustku a ukázky zakončení příkopu.

Upravila jsem vykreslovací styl pro zobrazení tabulky vrcholu směrového vedení - Tabulka: L-R-L-Alfa-X-Y_Gott. Tento styl je určen pro symetrické přechodnice.

Revit - nové video - Úprava vzhledu zábradlí

Do složky Výuková videa - Různé jsem vložila nové video, která obsahuje postup pro editaci vzhledu zábradlí - např. vložení sloupku a panelu zasklení.

Revit - nové video - Střechy polovalbové (vložení otvoru, propojení střech)

Do složky Výuková videa - Střechy jsem vložila nové video, která obsahuje návod jak do polovalbové střechy vložit otvor nebo propojit plochy střech.

Civil 3D - nové video - Jak zachránit výkres přes datové zkratky

Do složky Výuková videa - Různé jsem vložila nové video s návodem, jak lze přenést celý návrh trasy do nového výkresu a pokračovat dále v práci. Nejedná se o referencování objektů, ale o přenesení projektu trasy do nového výkresu.

Revit - nové video - Dveře - úvod a Okna - úvod

Do složky Výuková videa - Dveře a okna jsem vložila nové videa, která obsahují úvod do problematiky oken a dveří (vložení, editace, kopírování, popisky atd.)

Civil 3D - nové video - Analýza povrchu koridoru - min a max sklon

Do složky Výuková videa - DTM jsem vložila nové video s návodem, jak vytvořit analýzu povrchu koridoru (např. koruny) s využitím šipek sklonu.

Civil 3D - nové video - Klopení - jak opravit definici

Do složky Výuková videa - Klopení jsem vložila nové video s návodem, jak lze opravit již vytvořenou definici (výpočet) klopení + postup na přidání dalších kritických staničení.

Civil 3D - nové video - Popis kódu bodu v řezu

Do složky Výuková videa - Šablona typického řezu jsem vložila nové video s návodem, jak si můžete měnit popis bodu (text) v šabloně typického řezu - obecně v řezu. Postup není jediný možný, existuje více variant. Video ukazuje jednu z možností.

Civil 3D - nové video - Zobrazení rozdílu výšek v PP

Do složky Výuková videa - Podélný profil jsem vložila nové video s návodem, jak si v podélném profilu zobrazit v jednotlivých staničeních rozdíl výšek mezi niveletou a terénem. Je zde také uveden postup pro rychlé zobrazení rozdílu výšek v jednotlivých staničeních.

BUA016 - vložen podklad pro cvičení - Výběr z cest

Do složky Příklady (7. týden) jsem vložila podklad pro příští cvičení. Vytvořený výběr z cest - písmena BRNO a také výsledný dokument s vrženým a kontaktním stínem. V příštím cvičení budeme v příkladu pokračovat.

.

Civil 3D - nové video - Variantní řešení v Civil 3D

Do složky Výuková videa - Různé jsem vložila nové video s návodem, jak si vytvořit variantní řešení směrového a výškového vedení trasy. Pomocný výkres najdete zde.

Civil 3D - Level Of Detail

Pokud se Vám stane, že při zoomu DTM se mění zobrazení vrstevnic, pak máte jistě zapnutou úroveň podrobného zobrazení (level of detail). Urychluje to práci při velkém množství dat u DTM a proces se nezpomaluje regenerováním zobrazení. Stačí napsat do příkazovéh řádku levelofdetailoff. Více informací najdete zde.

Návod pro EDU licence CAD a BIM

Přehledný návod pro získání EDU licence pro CAD a BIM najdete na stránkách AIU.

Civil 3D - jazyková mutace

Výběr jazyka je třeba si zvolit již zakoupení daného produktu nebo minimálně při instalaci. Jednoduchá změna jazyka (jako je tomu např. u Revitu) jenom přepsáním koncovky cíle zástupce není potvrzená.

BUA016 - vložen odkaz na docházku

Do složky Docházka jsem vložila docházkový list. Heslo bylo sděleno na webináři.

Začátek letního semestru - pondělí 8. 2. 2021

Pokud nevíte jak je organizován letní semestr na FAST, doporučuji mrknout se zde.

Civil 3D - nové video - DTM - povinné spojnice z 2D křivek (Z=0)

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak lze přenést do povrchu povinné spojnice z úseček, křivek (obecně 2D křivek), které mají Z-souřadnici rovnu nule.

Civil 3D - nové video - Podélný profil - PP - grafická úprava

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak si jednoduše upravit grafický vzhled vykreslení PP (např. kóty terénu černě, změna staničení atd.).

Civil 3D - nové video - Různé - Zprávy a výpisy ze Civilu

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak ze Civilu vyexportovat různé výpisy / výkazy / zprávy / tabulky o směrovém, výškovém vedení, koridoru, povrchu atd.

Odevzdání příkladu - Vržený a kontaktní stín

Do složky Výsledky testů jsem vložila tabulku s bodovým hodnocením odevzdaného příkladu. Slovní hodnocení je v Moodle.

Civil 3D - nové video - Různé - Import stylu z dwg a dwt / Datové zkratky

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak si naimportovat zobrazovací styl mezi výkresy či z šablony .dwt do výkresu .dwg.
Ve stejné složce najdete i druhé nové video Datové zkratky - jak je použít.

Photoshop - podklad k příkladu Vržený a kontaktní stín

Na stránce předmětu BUA016 je vložena pomůcka vytvořené cesty.

Civil 3D - interaktivní tabule

Do kanálu VUC010 - Civil 3D v MS Teams jsem vložila odkaz na dnešní whiteboard z webináře - Klopení.

Víte, že se blíží volby do SKAS?

Co je SKAS: Ve zkratce je to parlament studentů, který volí děkana a vedení fakulty, kteří následně rozhodují o životě studentů na následující 3 roky. Takže cokoliv se na fakultě děje, SKAS může změnit.
4.11. od 8:00 - 16:00 jsou volby ve studentském intranetu ➽ Volby probíhají zde a tady je odkaz pro uložení do kalendáře. Volíte 15 studentů a máte možnost rozdat jednotlivým kandidátům maximálně 15 hlasů.
Volební prohlášeníodkaz na volební prohlášení. Určitě se podívejte.

#Pilně pro FAST

Víte, že existuje místo, kde najdete různé tipy a triky pro studenty? Doporučuji, podívat se na stránku Ondry Pilného pro studenty FASTu #Pilně pro FAST.

Civil 3D - nové video - Klopení - Zakreslení klopení na přímé trase

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak na trase definované pouze přímou zadat klopení.

Civil 3D - nové video - Klopení - Jak to zadat

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak definovat klopení.

Civil 3D - nové video - Podélný profil - zakreslení křížení

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video s návodem, jak do PP zakreslit křížení s objekty (dynamické propojení).

Civil 3D - nové video - DTM - výšky z textů

Do složky Výuková videa jsem vložila nové video pro vytvoření DTM na základě bodu o souřadnicích X,Y a textu, který udává Z-souřadnici. Video je vytvořeno jako rozšiřující materiál pro pokročilejší práci s DTM.

VUC010 - nové video - Zemní těleso

Do složky Výuková videa jsem vložila dvě videa jako pomůcku pro vypracování příkladu na téma Modelování zemního tělesa.

BUA016 / BUA016 - info o testech

Zde najdete průběžně doplňované informace o nadcházejích krátkých teoretických testech.

MS Teams - tým FAST_online

Pro snadnější komunikaci a případné sdílení informací jsem vytvořila tým FAST_online. Všechny studenty z předmětu VUC010 a BUA016 / BUA016 (i od kolegyně Krejčové) jsem tam přidala. U BUA016 jsem nasdílela záznam z dnešního webináře v 10h + poznámky, které jsem psala na tabuli.

Pozor změna - VUC010 - webinář 30.9.2020 ve 12h

Webinář ve středu 30.9. z předmětu VUC01 (Civil 3D) se nebude konat. Další webinář bude za týden ve středu 7.10.2020 ve 12h. Pozvánku zašlu koncem týdne.
Příklady určené pro 2. týden si vypracujte samostatně. Pokyny jsou uvedené u zadání. Využijte připravené video. Pokud si nebude vědět rady - ozvěte se.

Konzultace - osobně / online / mail

Konzultace budou převážně online / mail.
Pokud to bude situace vyžadovat, můžeme se domluvit na přesném termínu a sejít se na fakultě. V tom případě smí přijít jen jeden student.
Online konzultace je možné realizovat jako videohovor pro jednoho nebo více studentů. Přes sdílenou plochu vysvětlím, co budete potřebovat.
Další možností je konzultace přes mail. Je připravený sdílený disk, kam mi nahrajete Váš výkres, já jej projdu a pošlu opravu nebo návod na opravu. Pozvánku na sdílený disk budu posílat vždy individuálně.

BUA016 / BUA016 - webinář 29.9.2020 v 10h

Webinář se uskuteční přes MS Teams. Pozvánky byly studentům rozeslány + je ve Vaší rozvrhové jednotce přidán přímý odkaz na webinář. Dostavte se prosím všichni.
Info pro studenty od kolegyně Krejčové - na webinář se můžete také připojit, pozvánka Vám byla zaslána + je ve Vaší RJ dán přímý odkaz.
Na prvním webináři budou sděleny podmínky pro zápočet, uzpůsobení semestru současné situaci a způsob, jak budou probíhat testy. Součástí bude i základy práce se SW Photoshop.

VUC010 - webinář 29.9.2020 v 8h

Webinář se uskuteční přes MS Teams. Pozvánky byly studentům rozeslány + je ve Vaší rozvrhové jednotce přidán přímý odkaz na webinář. Dostavte se prosím všichni.

VUC010 - video - DTM - založení povrchu, dat. zkratky

Do složky Výuková videa jsem nahrála video jako pomůcku pro založení DTM s pomocí vrstvenic.

Instalace Civil 3D Country Kit 2020 Czech Republic

Pro úspěšné naistalování českého "country kit" pro verzi Civil 3D 2020 využijte tento odkaz. Je zde uveden postup pro instalaci důležitého souboru Czech Republic Country Kit for Autodesk® Civil 3D® 2020 (msi).

Odkaz na webináře BUA016 /BU016

S ohledem na to, že nedoběhl první týden semestru, pak studenti 1. ročníků nestihli absolvovat cvičení z "informatiky". V těchto cvičeních se vysvětlují mj. zásady fungování intranetu, nastavení mailu atd. Veškerá komunikace se přesouvá právě na fakultní maily. Nemáme tedy u 1. ročníků jistotu, zda maily čtete. Za svůj předmět BUA016 / BUA016 jsem Vám zaslala info na fakultní mail a do rozvrhové jednotky před prvním webinářem dám přímý odkaz. Pokud máte jakýkoliv dotaz, pak mi prosím napište.

Nařízení KHS - od 23.9.2020 online výuka

Od zítřka středy 23.9.2020 pokračuje semestr v online verzi. Pro předměty VUC010 a BUA016 / BUA016 jsou připravené webináře. Všem studentům z mých předmětů pošlu info na fakultní mail a také pozvánku na webinář (MS Teams). Termíny konání webinářů jsou vypsány u jednotlivých předmětů VUC010 a BUA016 / BUA016.
Odkaz na Nařízení KHS.

BIM v inženýrských stavbách - VUC010

Semestr zahájíme prezenčně. Pro případ online výuky Civil 3D bude připraven webinář vždy v čase daného cvičení. Pokyny budou studentům sděleny na prvním cvičení. Další info zde.
Pokud se situace jakkoliv změní, zašlu info na Váš VUT mail + dám info i na web.

Informatika pro architekty - BUA016 / BUA016

Semestr zahájíme prezenčně v 2. týdnu semestru. Pro případ online výuky bude připraven webinář. Studentům zaregistrovaným do mojí RJ jsem již poslala pozvánku. Studenti přihlášení ke kolegyni Krejčové v úterý 8-10h mají rovněž možnost navštěvovat tyto webináře. Více informací zde.
Pokud se situace jakkoliv změní, zašlu info na Váš VUT mail + dám info i na web.

Registrace do rozvrhové jednotky VUC010

Výuka VUC010 (Civil 3D) probíhá v zimním a letním semestru. Je probírána stejná látka jen s tím s rozdílem, že v rámci LS je harmonogram cvičení uzpůsoben souběžné výuce na PKO (předmět BM002). Kdo se nestihne zapsat v rámci ZS, má tutéž možnost v rámci LS.

Začátek zimního semestru

Dne 21.9.2020 začíná zimní semestr na VUT FAST. Všichni pevně věříme, že zahájíme v prezenční formě. Pokud nastanou nějaké organizační změny (jako je přechod na online výuku), pak budou všichni studenti kontaktováni mailem jednotlivými vyučujícími. Studentům budou sděleny podmínky online výuky a jakým způsobem bude zajištěna, ogranizována a co je od studentů požadováno. Online výuka znamená jiný přístup ke studiu a i jiný přístup k výuce. Protože je v takovém případě omezen osobní kontakt, pak i konzultace by probíhaly online formou. S výhodou lez využít MS Teams, Jitsi atd. Přes vzdálenou plochu je možné prodiskutovat Vaše dotazy nad konkrétním zadáním.

Facebook AIU

Změna kódu předmětu pro výuku Civil 3D - VUC010

V rámci reorganizace výuky došlo k vytvoření samostatného předmětu pro výuku Civil 3D. Došlo tedy ke změně starého kódu předmětu BU093 na nový VUC010 - BIM v inženýrských stavbách. Karta předmětu na VUT FAST/AIU je dostupná zde.

Revit ve stavební praxi I – Jak začít

Kurz je pořádán v termínu 17.6. - 19.6.2020. Více informací zde.
Všeobecné informace o kurzech naleznete zde.

VUC010 - zápočet

Studentům, kteří splnili podmínky pro udělení zápočtu (z prezenční a následně i z distanční formy výuky), jsem do systému vložila zápočet. Pokud něco nesouhlasí, pak se mi prosím ozvěte.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci během korona-výuky a doufám, že na projektování nezanevřete. I přes složité studijní podmínky jste dokázali zadané úkoly vypracovat. Hodně štěstí ve zkouškovém.

BUA016 - zápočet

Studentům, kterým se podařilo úspěšně zvládnout kontrolní práci i souhrnný teoretický test, jsem vložila zápočet do systému (skupina pondělí 10-12 hod).
Chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci a popřát bezproblémové zvládnutí zkouškového období.

BUA016 - souhrnný teoretický test dne 27.4.2020

V rámci zápočtového týdne proběhne vždy v čase jednotlivých čvičení dopředu avizovaný souhrnný teoretický test. Informace o testu byly zaslány mailem, jsou uvedeny v Moodle a také zde. Pondělní cvičení mají aktivitu v Moodle otevřenou v čase 10-12 hod, čas na test je max 30 minut. Tedy nejpozdější možnost přihlášení je v 11:30 hod. Pokud narazíte na jakékoliv potíže, tak mne prosím ihned informujte mailem.

VUC010 - vložení zadání 13. cvičení

Modelování zemního tělesa II.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 13.cvičení. Příklady pro 12. a 13. týden jsou dobrovolné. Jsou to rozšiřující kapitoly.
 • VUC010 - pomůcky pro projekt z BM002

  Po konzultaci s některými studenty jsem do složky Pomůcky pro cvičení - Pomůcky pro projekt z BM002 nahrála Směrnici pro dokumentaci staveb PK - dostupnou i zde a podklad pro technickou zprávu. Pro zpracování rozsahu TZ vycházejte ze Směrnice, kde je přesně pro jednotlivé stupně projektové dokumentace vypsaná struktura TZ.

  VUC010 - nové video - Koridor - vložení propustku

  Do složky Pomůcky pro cvičení jsem nahrála nové video, které Vám pomůže vložit 3D těleso propustku do situace, podélného profilu i řezu zároveň. Nachystala jsem i blok 3D tělesa DN 1000. Můžete jej použít. Pokud máte vytvářet i příčné řezy propustkem, pak lze využít i úpravu řezu přes Editor příčných řezů.

  VUC010 - vložení zadání 12. cvičení + výukový text, zápočet

  Modelování zemního tělesa I.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 12.cvičení. Do složky Pomůcky pro cvičení jsem dala výukový text modelování zemních těles. Příklady pro 12. a 13. týden jsou dobrovolné. Jsou to rozšiřující kapitoly.
 • Zápočtový termín byl již vytvořen, všechny studenty jsem k němu přihlásila. Pokud jste v prezenční části výuky docházeli na cvičení a v distanční části korona výuky poctivě vyracovávali příklady, pak splňujete podmínky zápočtu.
 • Odevzdané a uznané příklady jsou zaznačeny v docházkách jednotlivých skupin.
 • BUA016 - výsledky kontrolní práce, zadání cv. 12, webinář

  V Moodle jsou vloženy výsledky k dosud odevzdaným kontrolním pracím. U dvou prací jsem narazila na velmi podobné vypracování. Ohodnocení - stejné chyby, stejné známky. Vypracování kontrolní práce je povinné pro všechny studenty a je jednou z podmínek zápočtu. V 13. týdnu výuky se bude psát souhrnný teoretický test. Pokyny jsou vloženy v Moodle a také zde.

 • Zadání cvičení č. 12 - v Moodle je vloženo zadání a také zde.
 • Nezapomeňte na Webinář ve středu 22.4.2020 téma Export vyrendrovaného modelu.
 • VUC010 - vložení zadání 11. cvičení + video DTM

  Digitální model terénu II.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 11.cvičení. Do složky Pomocná videa jsem dala pomůcku pro práci. Postupujte podle zadání a požadované příklady odevzdejte v určeném formátu na předepsaný mail study@gottvald.eu. Nezapomeňte do předmětu uvádět své jméno a číslo příkladu. Pokud budete mít potíže se stažením zadání nebo videa - ozvete se na mail.
 • BUA016 - zadání cv. 11 - kontrolní práce

  Kontrolní práce:

 • V Moodle je uvolněno zadání pro 11. cvičení. Popis je uveden také zde.
 • Vypracování práce je povinné pro všechny studenty a je jednou z podmínek zápočtu.
 • Webinář ve středu 15.4.2020 není. Bude až příští týden 22.4.2020 v čase 14-16 hod na téma Export vyrendrovaného modelu.
 • VUC010 - vložení zadání 10. cvičení

  Export dat.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 10.cvičení. V rámci tohoto cvičení není nutné odevzdávat příklady. Postup export C3D ➽ CAD určitě využijete pro svůj projekt z BM002. Postup je uveden na videu Koridor - jak vykreslit a upravit plochy.
 • BUA016 - podmínky zápočtu, webinář a zadání cv. 10

  Pro udělení zápočtu je třeba splnit:

 • Uspěšné absolvování kontrolní práce v 11. týdnu semestru, jež v praktických příkladech prověří osvojení základních dovedností a znalostí práce s rastrovou grafikou. Pokyny jsou uvedeny v Moodle a také v rámci složky Příklady.
 • Úpěšné absolvování souhrnného teoretického testu v 13. (posledním) týdnu semestru, test obsahuje otázky k učební látce všech cvičení.

 • Webinář ve středu 8.4.2020 v čase 14-16 hod bude na téma Dvourozměrné transformace v obraze - cvičení 10.
  V Moodle je uvolněno zadání pro 10. cvičení. Popis je uveden také zde.

  VUC010 - nové video - Koridor - rozšíření krajnice na svodidlo

  Do složky Pomůcky pro cvičení jsem nahrála nové video, které Vám pomůže vytvořit rozšíření nezpevněné krajnice na svodidlo v daném staničení.

 • Použitá navržená trasa na videu je S 7,5 - v normě ČSN 73 6101 tab. 2/str.13 najdete šířkové uspořádání. Koridor je vytvořen v základu pro sloupek (0,5+0,25 = 0,75 m) a je potřeba krajnici rozšířit pro svodidlo (0,5+1,0 = 1,5m).
 • Navržený postup je kombinace odsazené trasy a návrhové linie jako náběhy.
 • VUC010 - nové video - Koridor - jak vykreslit a upravit plochy

  Do složky Pomůcky pro cvičení jsem nahrála nové video, které Vám pomůže vykreslit plochy koridoru, exportovat výkres do cadu a tam si jej libovolně upravit. Pro úpravu dna příkopu jsem Vám nachystala šipku jako blok.

 • Je možnost si také uživatelsky načíst jiný typ čáry - formát .lin. Ale mám .lin jen pro trativod a ten se Vám do výkresu nehodí.
 • Jako pomůcku pro práci v cadu můžete také využít násedující odkaz pro zakreslování stavebních výkresů.

 • VUC010 - nové video - Řezy - změna popisku nezpevněné krajnice

  Do složky Pomůcky pro cvičení jsem nahrála nové video, které Vám pomůže změnit vykreslení sklonu nezpevněné krajnice z hodnoty X:xx na X%. Obecně se to dá využít na jakýkoliv popisek.

  BUA016 - výukové video k cvičení č. 8. a webinář

  Zítra ve středu1.4.2020 v čase 14 - 16hod se bude konat webinář BUA016 s ukázkou příkladů k danému cvičení (8. cvičení + začátek 9. cvičení).
  Pokud někdo nebude webináře stíhat, tak do složky Příklady a do Moodle jsem vložila video Jezuitský portál (cv. 8). Videa z cv. 9 jsou vložena v Moodle. Vysvětlení projdeme na webináři.

  VUC010 - Oprava zadání 8-C

  Řezy.

 • Do složky Příklady jsem znovu nahrála zadání příkladu 8-C. Už by to mělo být všechno v pořádku.
 • VUC010 - vložení zadání 9. cvičení

  Řezy.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 9.cvičení. Do složky Pomůcky do cvičení jsem dala výukový text a Pomocná videa. Postupujte podle zadání a požadované příklady odevzdejte v určeném formátu na předepsaný mail study@gottvald.eu. Nezapomeňte do předmětu uvádět své jméno a číslo příkladu. Pokud budete mít potíže se stažením zadání nebo videa - ozvete se na mail.
 • BUA016 - výukové videa k cvičení č. 7. a webinář

  Každou středu 14-16 hod se budou konat webináře BUA016 s ukázkou příkladů k danému cvičení. Nasdílela jsem to přes Microsoft Teams všem studentům do kalendáře. Pokud se někdo bude chtít připojit v průběhu, nevadí, ale potřebuji to vědět dopředu. Zvuk dnes asi nebyl úplně fajn - na příště to zkusím zlepšit.
  Pokud někdo nebude webináře stíhat, tak do složky Příklady vložím vytvořená videa k danému cvičení. Pokud Vám videa nepojedou - pak se mi ozvěte.

  VUC010 - vložení zadání 8. cvičení

  Koridor - dokončení.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 8.cvičení. Do složky Pomůcky do cvičení jsem dala výukový text a Pomocná videa. Postupujte podle zadání a požadované příklady odevzdejte v určeném formátu na předepsaný mail study@gottvald.eu. Nezapomeňte do předmětu uvádět své jméno a číslo příkladu. Pokud budete mít potíže se stažením zadání nebo videa - ozvete se na mail.
 • BUA016 - odevzdané příklady, 8. cvičení v Moodle

  Příklady ze cvičení 7. (bonboniéra a montáž bonboniéra + bonboniéra), které jste buď odevzdali v Moodle nebo mi poslali na mail jsem prošla a zaznačila jsem to do Docházky.
  V Moodle máte uvolněné příklady pro 8. cvičení. Příklady si opět projděte a dle pokynů vypracujte. Pokud bude jakýkoliv dotaz k řešení příkladu - pak se klidně ozvěte.

  Civil 3D - pomoc s projektem i z jiných předmětů (VUT - FAST)

  Nabízím Vám pomoc s konzultací Vašich projektů, kde při práci využíváte Civil 3D. Pokud při práci narazíte na problém, že Vám něco nefunguje nebo se nevykresluje nebo prostě nejede - pak se na mne můžete obrátit. Pokud budu vědět - pak určitě poradím. Vytvořím sdílený disk ve stylu - jeden student = jedna sdílená složka (z důvodů ochrany údajů). Pokud budete potřebovat Váš projekt zkonzultovat, pak mi napište - nasdílím Vám disk, Vy nahrajete výkres a v mailu mi popíšete problém.

  PicPick - nástroj pro vyříznutí obrázku z obrazovky

  Pokud budete potřebovat vyříznout z obrazovky screenshot dialogového okna, záhlaví okna nebo jen část dokumentu pak vřele doporučuji nástroj PicPick. Práce s ním je jednoduchá. Ve vyřízlém obrázku lze provádět geometrické trasformace, vkládat text, zvýrazňovat apod. Na uvedeném odkazu je v několika obrázcích stručně uvedeno, co PicPick umí.
  Několik příkladů výběru oken - vybere se jen dialog a nebude vidět podklad. Lze doplnit texty, šipky, objekty atd.

  BUA016 - Jak vypracovat příklady, když chybí Adobe Photoshop

  Jako náhradní software pro vypracování příkladů lze zvolit GIMP. Při instalaci zvolte jazyk English. Pokud se Vám po dokončení instalace GIMP rozjede anglicky, pak využijte tento postup na nastavení češtiny.
  GIMP je volně dostupný software, ve kterém lze udělat velkou část toho, co ve Photoshopu. Pokud nemáte doma naistalovaný Photoshop - pak doporučuji využít tento volně dostupný nástroj.
  U příkladů 7. cvičení je důležité pochopení základních principů fungování a vytváření cest a práce s nimi. Pokuste se dostat při vypracování příkladů co možná nejdále. Pokud se někde zaseknete, pak mi napište nebo pošlete soubor z GIMP a do mailu popište problém. Případně můžete využít chat aktivitu, která je vytvořena u každého cvičení v Moodle.

  VUC010 - vložení zádání 7. cvičení

  Šablona typického řezu. Koridor.

 • Do složky Příklady jsem dala zadání k 7.cvičení. Do složky Pomůcky do cvičení jsem dala podkladové výkresy a výukové texty. Postupujte podle zadání a požadované příklady odevzdejte v určeném formátu na předepsaný mail study@gottvald.eu. Nezapomeňte do předmětu uvádět své jméno a číslo příkladu.
 • BUA016 - otevření kurzu v Moodle - 7.cvičení

  Výběry z cest, fotomontáž, vržený a kontaktní stín, odraz.

 • Do složky Příklady jsem dala bližší pokyny k vypracování příkladů. Prosím pečlivě si vše prostudujte, vypracované příklady doporučuji odevzdat v Moodle a případně využít i připravený chat k diskuzi (vloženo jako poslední aktivita v daném cvičení). Je to uvolněno pro všechny tři skupiny BUA016.
 • Přerušení prezenční výuky

  Dovoluji si Vás upozornit na Mimořádné opatření, které dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR a kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách. S ohledem na tuto skutečnost a na základě Doporučení rektora, zveřejněné na stránkách VUT i FAST VUT, se od 11. března 2020 ruší prezenční výuka, a to do odvolání.
  Studentům byly na školní mail zaslány informace k pokračování výuky předmětů BUA016 a VUC010.

  Informace k výuce Civil 3D /VUC010/ po dobu přerušení prezenční výuky

  Protože se neví, jak dlouho dané opatření bude trvat – pak navrhuji následující:

 • Úplně bych princip práce neměnila. Budu se držet vzorce – výukové materiály + zadání příkladu + podkladové výkresy = odevzdání výkresu.

 • Jak to bude probíhat:
 • Na začátku každého týdne (v pondělí) dám na web do složky Příklady – zadání příkladů na daný týden.
 • Do složky Pomůcky pro cvičení vložím výukové texty a podkladové výkresy.
 • Jedinou změnou bude, že vypracované výkresy mi budete posílat buď ve formátu .dwg nebo .pdf na mail study@gottvald.eu (vše vždy popíšu do zadání příkladu).

 • V případě že si nebudete vědět rady se zadáním příkladu, pak navrhuji:
 • Poslat mail s obrázkem, popisem problému, případně výkres.
 • Nebo můžeme zvolit možnost online konzultací přes aplikaci jitsi. Jisti Meet je open source aplikace, využívající JavaScript WebRTC, která slouží pro videokonference.
 • Vždy se mi prosím ozvěte na mail gottvaldova.j@fce.vutbr.cz a problém se pokusíme vyřešit.

 • Pokud budou nějaké další informace – pak pošlu hromadný mail a na web do Aktualit umístím také informace. Sledujte prosím jak svůj školní mail a také web – Aktuality.

  Informace k výuce Photoshop /BUA016/ po dobu přerušení prezenční výuky

  Vzhledem k přerušení prezenční výuky na VUT Vám touto cestou posílám pokyny pro distanční pokračování výuky BUA016.

 • Pro výuku používejte kurz Moodle BUA016 Informatika pro architekty (Adobe Photoshop CS3).
 • V každém týdnu tam budou pro Vás připraveny učební texty, zadání pro cvičení a soubory ke stažení.
 • Vše si pečlivě přečtěte a pracujte podle pokynů.

 • V případě že si nebudete vědět rady se zadáním příkladu, pak navrhuji:
 • Poslat mail s obrázkem a popisem problému.
 • Nebo můžeme zvolit možnost online konzultací přes aplikaci jitsi. Jisti Meet je open source aplikace, využívající JavaScript WebRTC, která slouží pro videokonference.
 • Vždy se mi prosím ozvěte na mail gottvaldova.j@fce.vutbr.cz a problém se pokusíme vyřešit.

 • Pro zajištění vzájemné zpětné vazby budete moci vždy v příslušném týdnu odevzdat Vaše práce v kurzu Moodle a já Vám k nim vložím komentář.
  Pokud budou nějaké další informace – pak pošlu hromadný mail a na web do Aktualit umístím také informace. Sledujte prosím jak svůj školní mail a také web – Aktuality.

  Nová verze šablony .dwt pro Civil 3D - generace VII.

  Pro potřeby výuky nahrána nová verze šablony .dwt - generace VII. Oproti předchozí verzi - generace VI. je upraven styl popisku PP tak, aby reagoval na změnu měřítka poznámky. Základy práce s šablonou, úpravy a vytváření stylů budou sděleny v průběhu semestru.

  Když řezy neklopí

  Pokud se při návrhu trasy dostanete do situace, že máte spočítáno a upraveno klopení po délce trasy a řezy se neoklápí, pak je zapotřebí si zkontrolovat samotné nastavení výpočtu klopení. Vybereme nabídku Upravit klopení a upravíme nastavení Kritéria klopení vozovky.

  Terén v Civil 3D, díl 8. – Analýzy povrchu

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn osmý článek k seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je zaměřen na analýzu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Terén v Civil 3D, díl 7. – Masky a hranice povrchu

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn sedmý článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je zaměřen na tvorbu masek a hranic povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Styl PP - vliv změny měřítka poznámky

  Při vykreslování PP terénu je možné měnit měřítko poznámky (ve stavovém řádku) a texty správně reagují na změnu.

  Výškové vedení trasy (popis) už tak přesně nereaguje. Chyba je ve výchozím nastavení stylu popisku PP, přesněji řečeno styl úsečky Sklon tečen v %.... Níže uvedený postup Vám pomůže potíže odstranit. V PP označíme popisky výškového vedení ➽ Upravit popisky ➽ upravíme styl úsečky Sklon tečen v %... pro komponentu Kolmice tečna konec a Mezipřímá rovnoběžka.

  Instalace Civil 3D Country Kit 2020 Czech Republic

  Pro úspěšné naistalování českého "country kit" pro verzi Civil 3D 2020 využijte tento odkaz. Je zde uveden postup pro instalaci důležitého souboru Czech Republic Country Kit for Autodesk® Civil 3D® 2020 (msi).

  Instalace Civil 3D Country Kit 2019 Czech Republic

  Nejprve si stáhněte Autodesk Civil 3D 2019 – Czech Republic (zip - 50.75 MB) zde - je uveden na www v tabulce pod textem. Postup pro naistalování českého "country kit" pro verzi Civil 3D 2019 najdete zde. V bodu 3. je uvedeno ➽ v ovládacím panelu spusťte odinstalaci programu Civil 3D ➽ možnost Přidat / Odebrat funkce. Rozbalený .zip archiv najdete a naistalujete.

  Nová verze šablony .dwt pro Civil 3D - generace VI.

  Pro potřeby výuky nahrána nová verze šablony .dwt - generace VI. Oproti předchozí verzi - generace III. jsou doplněny některé úpravy (např. odsazení osy ve stylu Podrobny PP). Základy práce s šablonou, úpravy a vytváření stylů budou sděleny v průběhu semestru.

  Začátek letního semestru 2019/2020.

  Výuka začíná v týdnu 3.2. - 7.2.2020 a končí v týdnu 27.4. - 1.5.2020.

  Úprava stylu Podrobný PP

  Pro správné vykreslování rastru podélného profilu je třeba na kartě Nastavení ➽ Zobrazení profilu ➽ Styly zobrazení profilu ➽ Podrobný PP ➽ Vlastnosti ➽ karta Rastr upravit hodnoty v sekci Odsazení osy (kreslící jednotky) na 0,00.

  Terén v Civil 3D, díl 6. – Vrstevnice, trojúhelníky

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn šestý článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je zaměřen na přidání dat vrstevnic k povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Vložení opraveného zadání pro zemní těleso

  V sekci Výuka - VUC010 - Příklady je znovu vloženo zadání příkladu č. 2 - C, D pro zemní těleso.

  Terén v Civil 3D, díl 5. – Načtení bodů

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn pátý článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je zaměřen na import bodů povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Úprava povinné spojnice v DTM

  Po načtení daného typu povinné spojnice do definice povrchu můžeme provést její dodatečnou úpravu. Změníme-li polohu povinné spojnice (včetně její výškové úrovně), pak se změna na povrchu projeví po jeho přebudování.

  Terén v Civil 3D, díl 4. – Tvorba povrchů 2/2

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn čtvrtý článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Terén v Civil 3D, díl 3. – Tvorba povrchů 1/2

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn třetí článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je zaměřen na tvorbu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Začátek zimního semestru 2019/2020.

  Výuka začíná v týdnu 23.9. - 27.9.2019 a končí v týdnu 16.12. - 20.12.2019.

  Terén v Civil 3D, díl 2. – Typy terénu, definice povrchu

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn druhý článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Článek je věnován především typu povrchu. Celý článek si můžete přečíst zde.

  Terén v Civil 3D, díl 1. – Povrch

  Na odborných stránkách CADBIM.CZ byl zvěřejněn úvodní článek k osmidílnému seriálu o práci s terénem v rámci software Autodesk Civil 3D. Úvodní článek je věnován modelování a práci s terénem. Celý článek si můžete přečíst zde.